2022. július 7., Apollónia

#egri városi sportiskola