2024. május 24., Eszter Eliza

Vélemény

#Eger #településkép #településterv

Településterv belülről: hogyan (nem) működik a Város?

Punyi Imre 2023.10.24. 10:00

Eger jövőjét hosszú távon meghatározza a terv, de a képviselők nem nagyon foglalkoznak ezzel.

A Vélemények rovatban a szerkesztőség véleményétől eltérő írásokat is közreadunk, azonban azok tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Természetesen szívesen várjuk a válaszreakciókat, amelyeket közre is adunk.

Eger Városi Urbanisztikai, Klíma-, és Környezetvédelmi Bizottság (VUKKB) külsős, építész tagjaként Eger Településterv döntéshozatali folyamatainak részese vagyok. A téma kapcsán már érintőlegesen megnyilvánultam a nyilvánosság előtt korábban ebben a témában és ebben, ezért most elsősorban a bizottsági munkámból fakadó operatív információkat osztanám meg a nagyérdeművel. Teszem azt azért, hogy kicsit bepillantást nyerjenek abba a küzdelmes folyamatba, mely a döntéshozók (bizottságok, közgyűlés) és a döntéselőkészítő-végrehajtó szerv, vagyis a Polgármesteri Hivatal között zajlik.

 

Először akkor találkoztam a Településtervvel, mikor a közbeszerzési értesítőt böngészve belefutottam a téma kapcsán tett ajánlattételi felhívásba 2022. év végén. A tervezési folyamat elindításáról a szakbizottság így szerzett tudomást. Bizottsági elnökünk Komlósi Csaba képviselő tájékoztatást kért a Polgármesteri Hivataltól, melyet a 2023. január 16-i ülésen meg is kaptunk (6.napirend). Meg lettünk nyugtatva, hogy a tervező kiválasztásának folyamata zajlik éppen, magának a településtervnek a tartalmi kialakításában számítanak a bizottság, illetve a közgyűlés szakmai észrevételire. Természetesen vártuk a megfelelő pillanatot, amikor a tartalmi kérdésekben egyeztetni tudunk a tervezőkkel.

 

A tervező kiválasztásának közbeszerzési folyamata se lehetett problémamentes, az öt jelentkezőből a legalacsonyabb ajánlatot tevőt kizárták, további kettőt hiánypótlás nem teljesítése miatt zártak ki, illetve a negyedik „bírálatba be nem vont ajánlat”-ot tett. Marad egy talpon; a Pro Regio Kft. nyerte el Eger településtervének (TT) mindkét részét (településfejlesztési terv (TFT), és településrendezési terv (TRT)) 19.170+29.500 eFt +Áfa, mindösszesen 62 millió forintért, alvállalkozó(k) igénybe vételéről nemleges nyilatkozattal. Természetesen a tervezési szerződést kértük a Polgármesteri Hivataltól, nem kaptuk meg. A téma legközelebb 2023. március 20-i VUKKB ülésen került elő (2. napirend). Ekkor egy fontos dolog is elhangzott főépítésztől, melynek aktualitása van: „A 2024-es dátum azért került bele az anyagba, mert így lett kiírva a közbeszerzés. Amennyiben ki lehet tolni a határidőt, akkor szerződésmódosításra lesz szükség. (…) Amennyiben lesz rá mód, akkor fognak élni az időpont kitolással.”

 

Már akkor, és ott elhangzottak részünkről azok a fontos szempontok, amelyeket a településterv stratégiájának újraértékelésére ösztönöztek. A bizottság és közgyűlés a tervezési folyamat megindításáról döntött a márciusi ülésükön. Érdekesség, hogy ezt megelőzően két nappal az elkerülő/tehermentesítő út kapcsán tartott lakossági fórumon megjelent illetékes miniszter Lázár János személyes garanciát tett a belső helyett a külső nyomvonal preferálására, de ami ennél fontosabb; egy súlyos kritikai megjegyzéssel is élt a mindenkori képviselő testület, sőt az egész város felé: a helyi építési szabályok megalkotása a település feladata, kötelessége és felelőssége is egyben. Ha a Város sincs tisztában azzal, mit akar, akkor nem várhatják el, hogy jó megoldások szülessenek a problémáira.

 

A következő nagy lépés az volt, mikor a lebonyolításért felelős főépítész csoport a nyilvánosság észrevételeit kérte a településtervhez ez év áprilisában. 

 

Májusban a határidő leteltével kértem, hogy a nyers kérdéseket bocsássák rendelkezésünkre, annak érdekében, hogy a legfontosabb partnert, a lakosságot foglalkoztató kérdéseket, kéréseket is teljes terjedelmében megismerhessük. Ezt a kérést elutasították. Bizottsági tagként szeptember 6-án kaptam meghívót egy hat nappal később tartandó képviselői fórumra. Ekkor kaphatunk betekintést a Településterv tervezetébe (746 szöveges oldal, 55 db grafikai anyag). A szeptember 12-én tartott képviselői fórumig mélyreható vizsgálatra nem volt módunk, de azért szembesültünk új információkkal:

TFT megalapozó adatainál átvezetendőek a friss népszámlálási adatok.

TRT készítője az alvállalkozóként(!) bevont Urbanitás Kft.

Elkerülő/tehermentesítő út új (külső) nyomvonalának feltüntetése, és a régi (belső) nyomvonal „eltüntetése” is tervezési feladat, melyeknek az elvégzése az Önkormányzat felsőssége addig, míg a végleges nyomvonal meg nem születik a lebonyolító minisztérium részéről.

Ez utóbbira egy dodonai döntést hozott Polgármesteri Hivatal, belső nyomvonal marad, a külsőt tájékoztatási jelleggel szerepelteti, melynek jogi érvénye nincs.

 

2023. szeptember végén a KSH publikálta a végleges népszámlálási adatokat.

 

2023. október 16-i VUKKB ülésen a Településterv is terítékre került, arról kellett döntést hozni, hogy az anyag államigazgatási és partnerségi egyeztetésre bocsátható-e. Az "Élhetőbb város" c. dokumentum Eger MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Főépítészi csoportja készítette el a 2022-2023 közötti időszakban. A dokumentum a településtervezők rendelkezésére lett bocsátva. A bizottsági ülés előtt kértem a Polgármesteri Hivatalt, hogy ezt a dokumentumot bocsássák a döntéshozók rendelkezésére. Ezt megtagadták arra hivatkozva, hogy az döntéselőkészítő anyag. Remélem, hogy a közgyűlésig ezt a „bonyolult” jogi ellentmondást sikerül feloldani, és legalább a közgyűlés hozzáfér a döntéselőkészítő anyagokhoz, ha már tőlünk megtagadták.

 

De még ha így is lesz, vajon hány döntéshozó fogja tudni azt érdemben áttanulmányozni? Aki a közgyűlést követni szokta, tudja, hogy ott érdemi, szakmai vitára nemigen kerül sor, részint mert a töménytelen mennyiségű napirend ezt nem teszi lehetővé, másrészt az ott uralkodó hangnem nem szokott kedvezni az objektív vitáknak. Ezért is lett volna fontos, hogy a bizottság kötetlenebb lebonyolítását kihasználva, a szakirodák munkatársaival, szakértőkkel közvetlen kommunikálva tárgyalhassák ki alaposan a képviselők az ügyet.

 

A településterv már bő egy hónapja számukra is ismert, az azzal kapcsolatos kérdéseket, javaslatokat a jelen lévő településtervezővel meg tudták volna konzultálni. Reméltem, hogy ezzel a város jövőjét alapjaiban meghatározó napirenddel kapcsolatosan nagyobb lesz a képviselői érdeklődés, nem úgy, mint a zárt képviselő fórumokon volt, de csalódnom kellett, a bizottság képviselői tagjain kívül (1 fő igazoltan távol maradt) más képviselők nem tették tiszteletüket. Többen jelezték, hogy munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem jöhetnek. Én a kérdéseimet feltettem megválaszolásra, majd a hosszabb, ábraanyaggal megtűzdelt észrevételeimet e-mailen történő megküldésre ajánlottam fel, melyet másnap meg is küldtem az érdekelteknek, de legfőképpen a képviselőknek megfontolásra. Belsős levelezésből kiderül, hogy a képviselők a hatalmas anyagot nem ismerik teljes terjedelmében. Ennyi idő alatt nem is feltétlen elvárható a képviselőktől, azonban az hogy erről látatlanban szavaznak, elfogadhatatlan.

 

Itt utalnék vissza Lázár János miniszteri dörgedelemeire; szerény lenne azok száma, akik A-tól Z-ig elolvasták a helyi építési szabályzatot. Bízom benne, hogy a felvetések termékeny talajra hullanak, a képviselők megfontolják a javaslatokat, és a közgyűlésen bölcs döntést fognak hozni a minden egri életét rövid és hosszútávon meghatározó ügyben. A döntés akár az is lehet, hogy a településtervet kiegészítik az elkerülő út végső nyomvonalával, a friss népszámlálási adatokkal alapozzák meg az életképes stratégiát (ennek színtere egy szakbizottság is lehet sok szakértő taggal, civil szervezetek delegáltjaival, a gazdasági élet képviselőivel, kamarákkal), amit aztán társadalmi vitára bocsájtanak. A széleskörű konszenzuson alapuló településtervről pedig dönt ez, vagy a jövő évben felálló új önkormányzat, annak minden ódiumával együtt.

 

 

Támogasd a hatalomtól független újságírást!

Bár a kormánymédia megpróbálja elhitetni, hogy a tőlük független szerkesztőségek úsznak a pénzben ez közel sincs így.

Amennyiben neked is fontos, hogy sokáig legyen még a hatalmat ellenőrző hang, akkor támogast adománnyal a mi munkánkat is segítő Nemzeti Újságírók Demokratikus Egyesületét.

Adományodat ide utalhatod: 10918001-00000113-44920004.

Köszönjük!

Csatlakozzon Eger legnagyobb online közösségéhez, legyen tagja tematikus Facebook-csoportjainknak is! Találkozzunk az Egri ügyek csoportban is, már csak egy kattintás!
Van egy jó sztorija, témajavaslata, de félti a névtelenségét?
Küldje el biztonságos csatornánkon, így garantáltan inkognitóban marad!
Köszönjük, ha hozzászól a cikkhez, de kérjük, ezt kulturált formában tegye!

További hírek

Friss cikkeink a rovatból

Címoldalról ajánljuk

Még egy kis olvasnivaló