2024. június 18., Arnold Levente

Eger ügye

#lenkey-ház #szomszéd lajos #externátus #profen

Szereti ha meglopják?


Ha igen, kérem kattintson el és görgessen tovább: a Lenkey-ház saga avagy Eger város kiárusítása a NER-nek

A Vélemények rovatban a szerkesztőség véleményétől eltérő írásokat is közreadunk, azonban azok tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Természetesen szívesen várjuk a válaszreakciókat, amelyeket közre is adunk.

Ha nem viszont nem szereti, ha meglopják, akkor egy részletes leírást olvashat alább a Lenkey-ház botrányos felújítási projektről.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) és Dobó István Vármúzeum (továbbiakban DIV) konzorciumi partnerség keretében európai uniós források felhasználásával valósította meg a „Lenkey tábornok szülőházának felújítása” című építési beruházást, a nemzeti eljárásrendben lefolytatott sajátos közbeszerzési eljárásban. Az eljárás során három cég jelentkezett a munkára:

Építsünk Jövőt Nonprofit Kft.,

 

EXTERNÁTUS Ingatlanhasznosító Kft.,

 

Profen Nyílászáró Gyártó és Kivitelező Kft.

Építsünk Jövőt Nonprofit Kft.  -nevéhez híven - nem hajkurássza a profitot, cégnyilvántartási adatbázis szerint 2022-es árbevétele elég szerény, nem éri el a 14 millió forintot. 2 fő a létszáma.

 

EXTERNÁTUS Kft. már komolyabb árbevételű cég, 2022-ben 760 mFt-ot ért el, létszáma 3-4 fő. Érdekesebb viszont az ügyvezető személye, Nagyné Hegyi Csilla, és a székhelye: Eger, Mátyás király út 76.

 

Profen Nyílászáró Kft. 2022-ben 476 mFt árbevételt ért el, létszáma 3-4 fő. Ügyvezetője Nagy Balázs, aki Nagyné Hegyi Csilla fia. A cég új székhelye: Eger, Szövetkezet utca 1. Eddig a hivatalos cégnyilvántartásból kinyerhető adatok. A cégek egy gazdasági érdekkörben történő összefonódására alábbi, 2023. szeptemberében, az Eger, Szövetkezet u. 1. szám alatti ingatlannál készült fotók adhatnak további bizonyítékokat.

 

 

Az, hogy az EXTERNÁTUS Kft. nevére szóló projekt-tábla kikerült a kerítésre, és az, hogy mit keres ott a Fenstherm Kontakt Kft. táblája azt bizonyíthatja, hogy a bonyolult céghálók ellenére egy kézben futnak össze a szálak, erős a feltevés, hogy a közbeszerzéstől elvárható tiszta verseny ilyen körülmények között nem alakulhatott ki, melyet a költségvetés vállalkozói árazása igazolni látszik.

 

(Korábban két anyagunk is foglalkozott a NER pókhálóhoz hasonlítható működéséről, ezeket itt és itt érhetik el, most ez az írás a működési mechanizmus bugyraiba invitálja az olvasókat - a szerk.)

 

E kis kitérő után térjünk vissza a Lenkey-ház felújítása projekthez, zanzásított felsorolással:

 

2023.04.24. Megjelenik a közbeszerzési értesítő, ajánlatadási határidő 17 nap.

 

2023.05.10. Határidőig 3 db ajánlat érkezett, érvényes ajánlat 1 db: Profen Nyílászáró Kft-jé. Externátus Kft. ajánlatát visszavonta 2023.05.12-én kapacitáshiányra hivatkozva. Építsünk Jövőt Kft. ajánlatát többek között számítási hiba miatt érvénytelenítették. Ez azt jelenti, hogy nem volt tényleges közbeszerzési verseny, gyakorlatilag egy érvényes ajánlat volt.

 

A valódi versenyt nehezítő körülmények az ajánlatkérés során lettek meghatározva:

 

1. Ajánlatkérő kikötötte, hogy a Kovács János utca nem zárható le a forgalom előtt, ezt a vállalkozói szerződésbe is belefoglalták. Aki ismeri a helyszínt, azt tudhatja, hogy ez szinte megoldhatatlan feladat elé állítaná a kivitelezőt, tekintve a saroktelken elhelyezkedő L-alakú Lenkey-ház zárt udvara felvonulásra, építőanyag tárolásra alkalmatlan. Ez a követelmény teljesen ésszerűtlen, nem is tartotta be nyertes ajánlattevő, lezárta a Kovács János utcát a gépkocsiforgalom elől, a lekerített közterületen helyezte el a felvonulási konténereket, mobil-WC-t, ide parkoltak be az építőanyagot szállító tehergépjárművek. Alábbi fotón egy betonmixer figyelhető meg munka közben.

 

 

Ez a fejlemény, mely a kivitelezés szervezését (organizáció), s így a vállalási árat alapvetően meghatározta, fel kellett volna vesse a szerződésmódosítás szükségességét, sőt annak lényeges feltételeitől való eltérése okán a Kbt. 141. §-ban foglaltak miatt akár új közbeszerzés kiírását is. De az, hogy jelentősen könnyebbé vált a kivitelezés szervezése, magyarán a szerződés gazdasági egyensúlya a nyertes ajánlattevő javára billent, felveti a megrendelői oldal hanyagságát.

 

2. Ajánlattételi felhívásban Ajánlatkérő jelezte, hogy az ajánlatadást követően egyfordulós tárgyalást folytathat, kizárólag az ajánlati ár vonatkozásában. Tárgyalásra végül nem került sor, tekintve egyszereplősre szűkült a kör.

 

3. Ajánlatadók azért sem kapkodhattak a lehetőség után, mert az ajánlatadásra rendelkezésre álló 17 nap alatt nem csak a helyszíni szemlét kellett megejteniük (már amennyiben komolyan gondolták a dolgot), hanem a faszobrász-, festő-, kőszobrász-, fémreastaurátor munkákra is kellett ajánlatot beszerezniük.

 

4. A Lenkey-ház nem nagy épület, nettó alapterülete 132 m2 . Ajánlatadónak referenciamunkával kellett bizonyítania, hogy kellő tapasztalattal rendelkezik a munka elvégzésére. Az igazoláshoz elegendő volt összességében 90 m2 nettó szintterületű közhasználatú műemléki épület(ek)en (két szerződéses munkával együtt is teljesíthető a követelmény) végzett kivitelezési munka felmutatása. Ez a követelménytámasztás erősen gyanúra adhat okot; személyre szabottnak tűnik.

 

Mindezek alapján nem csoda, hogy a közbeszerzés érdektelenségbe fulladt, a valódi verseny nem valósulhatott meg.

 

2023.06.13. DIV és Profen Kft. vállalkozási szerződést kötött. A nettó vállalkozói díj összesen tartalékkerettel: 340.196.224,- Ft, így nettó 2.5 millió Ft/m2 fajlagos ár jött ki, nem csoda, hogy a részletek (melyben az ördög lakozik) megismerése érdekében tettünk lépéseket.

 

2023.07.19. Közérdekű adat kérelemmel fordultam DIV-hez a szerződéses mellékletet jelentő árazott költségvetés megismerhetősége érdekében.

 

2023.08.02. Ringert Csaba várigazgató válaszlevelében úgy nyilatkozott, hogy kérelmemmel forduljak Eger önkormányzatához, mint konzorciumvezetőhöz.

 

2023.08.03. Eger MJV Polgármesteri Hivatalát kerestem meg az ügyben.

 

2023.08.16. Eger MJV Polgármesteri Hivatala megküldte a válaszát, amelyben megtagadták az adatkiadást arra hivatkozva, hogy az önkormányzat nem rendelkezik a kért dokumentumokkal, ugyanis a konzorciumvezető a DIV.

 

2023.10.12. Ismét DIV-hez fordultam e-levélben.

 

2023.11.07. Várigazgató a 15 napos határidőt túllépve, részlegesen megküldte az adatokat (projektbemutató tervdokumentáció, kiviteli tervdokumentáció (nem teljes egészében)), kivéve az árazatlan költségvetés kiírást (üres mappa). Nem küldte meg továbbá az árazott költségvetést arra hivatkozva, hogy az üzleti titkot képez.

 

2023.11.15. Válaszlevelemben közöltem, hogy az árazatlan költségvetés mappa üres, és hogy a törvény értelmében uniós forrásból megvalósuló beruházások adatait nem lehet megtagadni.

 

2023.11.29. DIV küldte az árazatlan költségvetést. Ezután már nem érkezett válasz, így december közepén vizsgálatot kezdeményeztem a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amely vizsgálat a mai napig nem ért véget.

 

2024.01.15. Újra megküldtem az adatkérelmet, figyelmeztetve a várigazgatót arra, hogy tegyen eleget az adatkérésnek, ezzel elkerülve a bírósági eljárást. Még ekkor is a legnagyobb türelmet tanúsítva vártam, de nem érkezett válasz.

 

2024.02.21. Keresetet nyújtottam be az Egri Járásbíróságra.

 

2024.03.01. Bírósági tárgyaláson a várigazgató nem jelent meg.

 

2024.03.11. Megismételt elsőfokú bírósági tárgyaláson Bíróság helyt adott a keresetemnek, miszerint a DIV-nek, mint adatkezelőnek kötelessége kiadni a Lenkey-ház projekt kapcsán kötött vállalkozási szerződés árazott költségvetését. Bíróság ítéletében megállapította, adatkezelőnek minősül DIV, a közérdekű adatok megismerésének elsődlegessége érvényesül, és alperes az üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatja meg a közérdekű adatok kiadását. Alperes Vármúzeum az ítéletnek nem tett eleget.

 

2024.03.26. DIV fellebbezést nyújtott be.

 

2024.04.18. Másodfokú bírósági tárgyalás. Újdonság volt -azon túl, hogy alperes lecserélte ügyvédjét-, hogy Bíróság annak bizonyítását kérte alperes DIV-től, hogy a költségvetés exel-fájl árazási technikája üzleti titkot képez, ezért egy új bírósági tárgyalási napot jelölt meg.

 

2024.04.29. Másodfokú bírósági tárgyalás, második alkalom. Érdemi bizonyításra nem került sor alperes részéről. Bíróság elsőfokú ítéletet helyben hagyta, kötelezte alperest a kért közérdekű adat kiadására, valamint rögzítette, hogy a közérdekű adattal szintén rendelkező Önkormányzatnak is kötelessége lett volna a kérelem teljesítése.

 

2024. 05. hónapban megindult a nyomozás a Lenkey-ház ügyében.

 

A kilenc hónapig tartó közérdekű adatkérelem jogi eljárása tovább tartott, mint maga az építési beruházás kivitelezése, azt elvileg 2023.12.15-én lezárták (műszaki átadás-átvételi eljárás), tekintve az uniós forrásból finanszírozott projekt teljes finanszírozási összegének lehívhatósága érdekében nem csúszhatott át a következő évbe.

 

A vállalkozási szerződés értelmében az átadás-átvételi lezárásáig Vállalkozó köteles volt a felvonulási épületeit és felszereléseit teljes körben elszállítani. Ennek értelmében meglehetősen furcsa volt, hogy még január 23-án is készült olyan fotó, melyen a munkásokat kiszolgálni hivatott mobil-WC, és mobil kerítés látható. A kivitelezés befejezetlenségére utaló fb-bejegyzés is született:

 

 

Ezen körülmények nem csak a projektzárás jogszerű mivoltát kérdőjelezik meg, de a szerződés értelmében a késedelmi kötbér fizetési kötelezettség elodázását is lehetővé tette. A fényképek készültének dátumát alapul véve (Vállalkozó levonulásának tényleges időpontját a munkaterületről nem ismerjük jelen állás szerint), a Megbízó - végső soron Eger városa - minimum 68 millió forint késedelmi kötbértől eshetett el.

 

De történtek furcsaságok a kivitelezés során is, amik a vállalkozási szerződés rendelkezéseivel nem voltak összhangban.

 

2023.12.07-én szerződésmódosításra került sor, tehát az átadás-átvétel lezárultát megelőző 8. napon.

 

2023.12.06-án kelt műszaki ellenőr feljegyzése, amiben Megrendelőnek javasolja az elvégzett - utólagos falszigeteléssel és homlokzatvakolattal kapcsolatos- pótmunka ajánlatot elfogadni. Szerződés szerint a műszaki ellenőr hozzájárulását követően, a megrendelő kifejezett írásbeli megrendelése alapján - csak pótmunka esetén - használható fel a tartalékkeret, vagyis 2023. december 6. után, lehetett volna szabályosan, ami műszakilag lehetetlen, tekintve ebben az időszakban a falszigetelés és falvakolat már rég elkészült, sőt a befejező munkák java is.

 

Tehát, vagy a szerződés előírásai miatt utólag „papírozták” le a már elvégzett pótmunkát, vagy nem is volt pótmunka. Bárhogy is a pótmunkának jelzett munkák inkább tartoznak a többletmunka körébe, így annak kockázatát viselnie kellett volna vállalkozónak a szerződés szigorú kikötései okán.

 

Ezek alapján kétséges, hogy jogosan került-e kifizetésre a pótmunka nettó 19.993.245,-Ft ellenértéke. Így felmerülhet a szerződésmódosítás semmissége.

 

Amiként kérdésként felmerülhet még, hogy a szerződésmódosítás során miért csupán a hőszivattyúk esetében lett megemlítve helyettesítő termék, tekintve, hogy Mirkóczki Ádám polgármester facebook profiljában 2023. szeptember 23-án tett bejegyzésében látható fotókon a nyugati épületszárny új építésű blokktégla-falazata és E-gerendás födémrendszer látható, mely a kiviteli tervektől nagymértékben eltérő műszaki megoldás. De eltérés mutatkozik a padláshőszigetelés anyagát tekintve, a tetőfólia is elmaradt, a homlokzati ablakok közül is a tervezett kapcsolt gerébtokos nyílászárók helyett pallótokos ablakok lettek beépítve, valamint a bútorok közül is lett helyettesítő termék olcsóbb kivitelben. Ezek, amik szembeötlő eltérések a kiviteli tervekhez képest, alapos vizsgálat továbbiakat is feltárhat.

 

Ami a pótmunka összegének a nagyságát illeti, felettébb érdekes, hogy ez majdnem megegyezik a tartalékkeret összegével, amelynek mértéke a közbeszerzési eljárás legelején lett meghatározva.

 

A tartalékkeret felhasználása szintén kérdéseket vet föl, mert az EKR felületén az alvállalkozói ellenszolgáltatás nettó értéke összesítve 357.988.078,- Ft, vagy 350.623.209,- Ft, attól függően, mely adatsort adjuk össze (Alvállalkozók vagy Szerződés teljesítések fejezetben). Ez a következetlenség az idők során is fel-felbukkant. Az alvállalkozók nyilvántartása során korábban ilyen táblázattal találkozhattunk:

 

 

Később már ez a táblázat ilyen formát öltött:

 

 

 

A legfrissebb táblázatban már fellelhető a következő cégnév, melyet jól jegyezzenek meg: Marina Lake Kft.

 

A közbeszerzési eljárás során alkalmassági minimumkövetelményként lett szabva műemlékvédelmi szakmérnök bevonása a megvalósításba. A Profen Nyílászáró Kft. erre a feladatra Dely György építészt (Egri Építész Iroda Kft.), műemlékvédelmi szakmérnököt jelölte meg ajánlatában, azonban a kivitelezésbe már nem vonta be, így kérdéseket vet föl, hogy miért szerepel alvállalkozók között fent nevezett szakember?

 

Az EKR felületének kezelése - a bírósági tárgyaláson elhangzottak szerint - a közbeszerzés lebonyolításával megbízott Hermina Consulting Kft. feladata.

Az alvállalkozókra vonatkozó pénzügyi teljesítések vonatkozásában, függetlenül attól, hogy melyik számsort vesszük alapul, felvetődik egy aggasztó kérdés…

 

Az alap szerződés nettó vállalkozói díj összesen tartalékkerettel: 340.196.224,- Ft, melyből a tartalékkeret a vállalkozói díj 6%-a, vagyis nettó 19.256.390,- Ft.

A szerződésmódosítás eredményeként a nettó vállalkozói díj összesen tartalékkerettel: 360.189.469,- Ft, vagyis a pótmunka ellenértéke: 19.993.245,- Ft, melyre lett a tartalékkeret fenntartva, vagyis a végelszámolás során a teljes végösszeg nem haladhatná meg a nettó 340.933.079,- forintot (alap vállalkozási díj tartalékkeret nélkül + pótmunkák).

 

Ezek ismeretében hogyan szerepelhet az alvállalkozói végelszámolásban 357.988.078,- Ft, vagy 350.623.209,- Ft, attól függően melyik táblázatot összesítjük? És ebben az elszámolásban még nincs is benne fővállalkozó Profen Nyílászáró Kft. jussa.

 

Ez azért is roppant kínos, mert irányító hatóság Magyar Államkincstár elvégezte a pénzügyi ellenőrzést, és nem talált problémát, tudomásunk szerint.

 

Az EKR felületéből kibogarászható tehát, hogy a kirakatbáb szerepre kárhoztatott Profen Nyílászáró Kft. alatt volt az igazi nagyágyú cég, amely a legnagyobb rész hasította ki a teljes vállalkozói díjból, részesedése a projektből 87%-os, mondhatni ő a valódi fővállalkozó.

 

A Marina Lake Kft. 1 fős vállalkozás, 2017-ben alapították. Szerepét akkor fogjuk igazán megérteni, ha a Lenkey-ház projekttel azonos időszakban Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának beruházásában indult, három másik nagy építési beruházást is megvizsgáljuk, melyben minden esetben feltűnik a Marina Lake Kft. neve az (al)vállalkozók között. Ezek közül elsősorban a "Garzonház korlát helyreállítása – Eger" c. projektet kell megemlítsük (ahol a közbeszerzés nyerteseként Marina Lake Kft. szerződés szerint 177.152.653,-Ft, majd szerződésmódosítás után 189.870.822,- Ft összegért vállalta a munkát.

 

A meghívásos közbeszerzési eljárásban megkeresett további cégek, és ajánlataik:

Fenstherm Kontakt Kft. 183.222.835,- Ft

TETŐ CENTRUM '95 Kft. 188.425.567, Ft

SZépítésZ EGER Kft. Nem adott ajánlatot.

Thermál Építő Kft. Nem adott ajánlatot.

A "Korszerű Gondozói Ház nappali foglalkoztató" c. projektben a közbeszerzés nyerteseként Externátus Kft. Szerepel, szerződés szerint 139.629.814,-Ft, majd szerződésmódosítás után 142.801.841,- Ft összegért vállalta a munkát.

 

A közbeszerzési eljáráson résztvevő további cégek, és ajánlataik:

Építsünk Jövőt Kft. Bírálatba nem vont.

Szemeco Kft. Érvénytelen ajánlat.

PD-Steel Hungary Kft. Bírálatba nem vont, felszámolás alatt.

Az EKR felületen az alvállalkozók között szerepel Marina Lake Kft. Alvállalkozási teljesítése százalékos aránya az ajánlattevői teljesítésen belül 24%, összegszerűen 34.000.000,- Ft.

 

A nagyobb részt alvállalkozóként a CAMPUS Épületgépészeti Kft. hasította ki. Alvállalkozási teljesítése százalékos aránya az ajánlattevői teljesítésen belül 65%, összegszerűen 91.283.415,- Ft. (Székhelye megegyezik a közbeszerzési eljárásban résztvevő Szemeco Kft-vel.)

 

Ennél a projektnél fel kell hívjam a figyelmet egy érdekességre. A projektet egy évvel korábban is kiírták, akkor a nyertes cég Frenyó és Társai Kft. nettó 85.842.225,- Ft összegért vállalta a munkát. Ha ezt az összeget egy évvel későbbre az építőipari inflációval indexáljuk, kapunk egy 96 millió forintos nettó árat, melyet összevetve Externátus Kft. 143 milliós árával ráncolhatjuk a szemöldökünket; mire föl lett majd 50 millióval több a beruházás?

 

Azonban Frenyó és Társai Kft. nem foghatott a kivitelezésbe, szerződéskötést követően Államkincstár felbontatta azt, egyajánlatos közbeszerzésre hivatkozva. Megérte?

 

A "Volt Helyőrségi Klub kávézó kialakítása" c. projektben, a közbeszerzés nyerteseként Externátus Kft. szerepel, szerződés szerint 149.083.004,-Ft, majd szerződésmódosítás után 161.241.767,- Ft, majd újabb szerződésmódosítás után 170.738.985,- Ft összegért vállalta a munkát.

A közbeszerzési eljáráson részt vett további cégek, és ajánlataik:

 

Építsünk Jövőt Kft. Bírálatba nem vont.

Szemeco Kft. Érvénytelen ajánlat.

Az EKR felületen az alvállalkozók között szerepel a Marina Lake Kft. Alvállalkozási teljesítése százalékos aránya az ajánlattevői teljesítésen belül 43%, összegszerűen 64.000.000,- Ft.

 

A nagyobb részt alvállalkozóként a CAMPUS Épületgépészeti Kft. hasította ki. Alvállalkozási teljesítése százalékos aránya az ajánlattevői teljesítésen belül 47%, összegszerűen 69.724.027,- Ft. Székhelye megegyezik a közbeszerzési eljárásban résztvevő Szemeco Kft-vel.

 

Ezekből az ismétlődő cégnevekből, azok összefonódásából feltételezni lehet, hogy a valódi versenyt eltérítve sorozatos összejátszás történhetett a közbeszerzések befolyásolása érdekében. Különösen árulkodó, a Marina Lake Kft. kerek összegekben megnyilvánuló részesedése a beruházásokból.

 

Egy korábbi cikk így foglalja össze a háttérben összefonódó szálakat:

A nyertes Fenstherm Kontakt még csak 2010 óta létezik, tulajdonosa a Fenstherm Ablak Kft., utóbbit pedig a kistarcsai illetőségű, 24 éves Gerencsér Dominik jegyzi 2016 óta. Cégadatokban nincs nyoma annak, hogy Gerencsér László és Gerencsér Dominik között van-e rokoni kapcsolat vagy csak véletlen a névazonosság. Az viszont biztos, hogy a Fenstherm Ablak Kft. a Fenstherm Future Zrt. kisebbségi tulajdonosa is, a többségi viszont 2018. januárja óta a felcsúti székhelyű, Mészáros Lőrinc gyerekeinek tulajdonában lévő Fejér-B.Á.L. Zrt. Fenstherm Kontakt az egyik tulajdonosa az I-K Real Ingatlanforgalmazó Kft.-nek. A másik tulajdonos pedig az egri EXTERNÁTUS Ingatlanhasznosító Kft. Az egri cég tulajdonosa az Érd 2008 Kft.-én keresztül Szomszéd Lajos.

(Akét szerző, Punyi Imre képviselőjelölt, Domán Dániel képviselőjelölt és polgármester-jelölt a mostani egri önkormányzati választáson az MKKP színeiben, azonban a Lenkey-ház ügyével régóta foglalkoznak, mint ahogy az írásukból is kiderül)

 

Csatlakozzon Eger legnagyobb online közösségéhez, legyen tagja tematikus Facebook-csoportjainknak is! Találkozzunk az Egerben láttam, hallottam csoportban is, már csak egy kattintás!
Van egy jó sztorija, témajavaslata, de félti a névtelenségét?
Küldje el biztonságos csatornánkon, így garantáltan inkognitóban marad!
Köszönjük, ha hozzászól a cikkhez, de kérjük, ezt kulturált formában tegye!

További hírek

Friss cikkeink a rovatból

Címoldalról ajánljuk

Még egy kis olvasnivaló