2023. szeptember 28., Vencel

Eger ügye

#egerplusz #eger #kitüntetés #dobó tér #augusztus 20

Őket tüntették ki az augusztus 20-ai városi ünnepségen a Dobó téren

Kovács Dávid 2022.08.21. 09:55

Eger díszpolgára dr. Estefán Géza lett, Gledura Benjámin Dobó Kardja díjat kapott, valamint Eger kiváló rendőrét, tűzoltóját és orvosát is megválasztották.

 

Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén, újra elismerték Eger kiválóságait, akiket a szombaton tartott városi ünnepség keretében tüntettek ki a Dobó téren.

 

A városi díszünnepség szombat este hétkor kezdődött a Dobó téren, ahol Minczér Gábor alpolgármester tartott ünnepi beszédet, majd adta át a díjakat, kitüntetéseket. Ezt követően vette kezdetét az este főattrakciója, a Szimfonik Lájk koncert a színpadon.

 

A város hivatalos Facebook-oldalán egy galériát is közzétettek az eseményről, a képek alapján az eseményen Farkas Attila alpolgármester és Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is részt vett.

 

Augusztus 20- Elismerték a város kiválóságait, Eger díszpolgára dr. Estefán Géza lett Eger Megyei Jogú Város...

Közzétette: Eger Város Hivatalos Oldala – 2022. augusztus 21., vasárnap

 

2022-ben ők vehették át a város kitünteséit a Dobó téren:

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Eger város hírnevének öregbítéséért valamint kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Díszpolgári Címet adományozott Dr. Estefán Géza nyugalmazott címzetes főjegyző részére.
 
Dr. Estefán Géza 1947-ben született Egerben. A Gárdonyi Géza Gimnáziumban érettségizett, ezt követően felvételt nyert az ELTE Állam- és Jogtudományi Karára, ahol 1972-ben szerzett jogi diplomát. Jogászi pályafutását végig a közigazgatásban töltötte. Ennek során, a ranglétra minden fokát megjárva 1985-ben a Heves Megyei Tanács VB Titkárság Szervezési és Jogi Osztályának vezetője lett. Ebbéli megbízatásakor részt vett a városkörnyéki igazgatás kialakításának megszervezésében, melynek tapasztalatait később jegyzői munkájában is hasznosította. A rendszerváltást követően 1990. decemberben a városi közgyűlés Eger Megyei Jogú Város jegyzőjének választotta, mely tisztséget 2011-es nyugdíjba vonulásáig betöltött. Hivatali működését mindvégig a szakmaiság, a hozzá forduló ügyfelek szolgálata képezte. Fő érdeme, hogy a jegyzői hatáskör gyakorlása mellett a polgármesteri hivatalt képessé tette egy új, innovatív szemlélet és szerep elsajátítására. Ennek eredményeként az önkormányzat számos, a város fejlődését meghatározó pályázat sikeres nyertese lett. Szakmai tevékenysége elismeréseként 2001-ben címzetes főjegyzői címet, 2006-ban Deák Ferenc Jogász Díjat kapott, de a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjének és a Pro Agria szakmai díj tulajdonosa is egyben.
 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kiemelkedő közéleti és szakmai tevékenysége elismeréseként „Pro Agria” Életmű díjat adományozott Agyagási Dezső nyugalmazott vezető főtanácsos részére.
 
Agyagási Dezső hosszú évtizedekig rendkívüli szakmai ismeretanyaggal és kivételes szakmai alázattal végezte közigazgatási munkáját. 1987-től 30 éven keresztül dolgozott a polgármesteri hivatalban. Kiemelkedő történelmi, irodalmi ismereteivel nagyon jelentős mértékben segítette az Önkormányzat, a bizottságok és nem utolsó sorban a polgármesterek munkáját. 1977-ben szerzett ének-zene szakos diplomát az egri főiskolán, majd 1982-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen történész diplomát. Első munkahelye a Heves Megyei Művelődési Központ volt, ahol népművelőként dolgozott. A városi komolyzenei élet szervezésében, a népdalkórusok, Éneklő Ifjúság Mozgalom koordinálásában és segítésében nagy szerepet vállalt. 1987-től a város kulturális életéért dolgozott. Ő szervezte a városi és nemzeti ünnepeket, tartotta a kapcsolatot politikai pártokkal és civil szervezetekkel, beszédeket írt. Nevéhez fűződik a kétévenként megrendezett fényszimpóziumok (Kepes hagyaték) megvalósítása, a Vármúzeummal közösen szervezett Akvarell Biennálék, majd Triennálék létrejötte. Számtalan egri kötődésű író könyvének kiadásában segédkezett. Pedagógusi hivatását nem elfeledve, hivatali munkája mellett óraadóként dolgozott a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban, érettségi elnökként számos középiskolában végezte feladatát. Kivételes személye napi szintű kapcsolatot ápolt a város művészeivel, civil szervezetivel, művészeti, közgyűjteményi és oktatási-nevelési intézményeivel, dolgozóival.
 
Az egészségügy területén végzett kimagasló tevékenységéért „Pro Agria” szakmai díjat vehetett át Török Zsuzsanna, Eger 2.sz. felnőtt körzetének szakasszisztense.
 
Török Zsuzsanna, Eger, 2. sz. felnőttkörzet szakasszisztense. 36 éve dolgozik az egészségügyben, munkáját teljes odaadással, töretlen lelkesedéssel, elkötelezettséggel végzi. Tudatosan készült erre a hivatásra, tanulmányait 1979-1982 között végezte. Ezek után, helyettesített az egri körzeti rendelőkben, a felnőtt ügyeletben is végzett plusz munkát. Szorgalmasságát elismervén, csoportvezetőként is dolgozott éveken keresztül. Szívesen részt vesz továbbképzéseken. A Covid járvány idején óriási segítséget nyújtott az oltások lebonyolításában. A betegekkel szemben kedves, türelmes, alázatos, készséges. Munkája hozzájárul a betegek zökkentőmentes ellátásához. A betegek is elismerően beszélnek róla. 1986.októberében élete kockáztatásával mentett ki embereket egy égő házból, amiért életmentő érmet kapott Magyarország kormányától.
 
A szociális gondoskodás területén végzett munkájáért „Pro Agria” szakmai díjat kapott Béres Zoltánné, a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Montessori Bölcsődéjének vezetője.
 
Béres Zoltánné Zsuzsa 1982-ben kezdte szakmai pályafutását gondozónőként Kazincbarcikán. Szakmai tudását fokozatosan fejlesztve csecsemő- és kisgyermeknevelő szakképesítést szerzett, majd szociálpedagógusi és okleveles neveléstudomány szakos bölcsész diplomát szerzett, 2016-ban pedig pedagógus gyakorlatvezető szakvizsgát tett. Közoktatási szakértőként rendszeresen szakértői feladatokat lát el. 2014-2018 között a Montessori Bölcsődében vezetőként dolgozott. Rövid miskolci kitérő után 2021 októbertől ismét a bölcsőde szakmai munkáját irányítja. Munkáját minden esetben a gyermekek legmagasabb szintű érdekeinek érvényesítése vezeti. mentorálást végez pedagógusjelölt vagy gyakornok mellett, belső képzéseket szervez és tart kisgyermeknevelő kollégái részére. A gyermekek napközbeni ellátása területen végzett munkáját magas szakmai tudás és a szakmai elhivatottság jellemzi.
 
Szintén „Pro Agria” szakmai díjat vehetett át Kovácsné Bretus Éva, az Egri Majorette Egyesület vezetője.
 
Kovácsné Bretus Éva 1992-ben alapította Eger első mazsorett egyesületét, s azóta is töretlen lelkesedéssel és odaadással vezeti és oktatja csoportjait. Számos országos és nemzetközi fesztivál, verseny díjazott együttese. Ma közel 200 fővel dolgozik különböző korcsoportokban. Csoportjai sok-sok kiemelt arany oklevél boldog tulajdonosai, az országos mazsorett fesztiválok tamburmajor és koreográfia díja kitüntetettjei. Európa számos országában óriási sikerrel szerepeltek a nemzetközi fesztiválokon, öregbítve városuk jó hírnevét. Az Egyesület felnőtt csoportja több országos kiemelt arany minősítést szerzett, legutóbb 2020-ban a legmagasabb „D” fokban kaptak kiemelt arany minősítést. Kovácsné Bretus Éva a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnökségi tagja, 2010-ben egyéni Nívódíjban részesült, majd 2013-ban az Egri Majorette Együttes is Nívódíjat kapott.
 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése eddig végzett orvosi munkássága elismeréseként „Hibay Károly Emlékgyűrű” kitüntetést adományozott Dr. Ferencz Márk szakorvos részére.
 
Dr. Ferencz Márk az egri Dobó István Gimnáziumban érettségizett 2008-ban, majd felvételt nyert a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karára, ahol 2015-ben vette át diplomáját. Azóta az egri Markhot Ferenc Kórház Gyermekosztályán dolgozik. 2021-ben sikeres vizsgát tett csecsemő- és gyermekgyógyászatból. Az elmúlt 7 év alatt magas színvonalú és lelkiismeretes szakmai munkát végzett, ezzel sikerült megbecsülést kivívnia mind a közvetlen munkatársai, és az ápolók részéről. Kollégáival nagyon jó, önzetlen, baráti viszonyt ápol. Munkája során mindig lehet rá számítani. Betegeivel szemben mindig türelmes, empatikus. Folyamatosan képzi magát, és az osztályon dolgozó rezidensekkel tudását önzetlenül megosztja. Több előadást is tartott a Fiatal Gyermekgyógyászok, Magyar Diabétesz Társaság konferenciáin, valamint a Fiatal Diabetológusok fórumán. 2021-ben jelent meg cikke a Gyermekgyógyászat című szaklapban. Több szakmai társaságnak is aktív tagja, mint a Magyar Gyermekorvosok Társasága, Magyar Diabétesz Társaság. Szakmai munkája mellett tevékenyen részt vesz a helyi közösség zenei életében is. Zongorajátékát élvezheti a közönség. További munkáját is az egri kórházban képzeli el. Egy Eger melletti településen telepedett le menyasszonyával, aki szintén az egészségügyben dolgozik.
 
„Eger Kiváló Orvosa” kitüntetést kapott Dr. Szoboszlay István osztályvezető főorvos.
 
Dr. Szoboszlay István Egerben született 1960-ban. Az egri Dobó István Gimnáziumban érettségizett, a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát „cum laude” minősítéssel. Klinikai laboratóriumi vizsgálatokból szakvizsgázott jeles eredménnyel 1990-ben Budapesten. Nős, felesége gyermekorvos, három felnőtt gyermekük van. Tudományos tevékenységét 3 díjnyertes pályamunka, 5 közlemény, 44 előadás, poszter dokumentálja. 1986 óta az egri Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakiskola szakmai tárgyainak oktatója, 1999-2001-ig az Egészségügyi Minisztérium oktatási szakértője volt. Középiskolásoknak 2018-tól szervez munkatársaival pályaorientációs előadást, laborbemutatót. 2008-tól a Debreceni Egyetem orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus hallgatóinak gyakorlatvezetője az egri Markhot Ferenc Oktatókórházban, szakdolgozat témavezető, opponens. A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság Felügyelő Bizottságának tagja. 2020-tól területi szakfelügyelő főorvos. 2021-ben a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság Pándy emlékéremmel méltatta magas szintű szakmai tevékenységét. 2011-től a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Központi Laboratóriumának vezetőjeként egy jól képzett, dinamikus csapatot irányít, mely hét éve Európai Uniós projekt révén megújult automatizált laboratóriumban korszerű diagnosztikai ellátást biztosít Heves megyében. Az elmúlt két évben pedig óriási szerepe volt a pandémia során ellátott nagy számú beteg laboratóriumi hátterének biztosításában, bevezetve és koordinálva a PCR és antigén tesztek beszerzését, üzembe állítását, pontos, precíz kivitelezését, dokumentálását.
 
„Eger Kiváló Rendőre” kitüntetést vehetett át Tóth Éva címzetes rendőr alezredes.
 
Tóth Éva c. r. alezredes 1997. április 1-jei hatállyal került kinevezésre a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályára. 2001. január 1-jétől az Egri Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán, mint vizsgáló, majd, mint nyomozó teljesített szolgálatot. Szakmai fejlődésének és elhivatottságának köszönhetően 2006. február 1-jei hatállyal csoportvezetői, majd 2013. február 1-jei hatállyal alosztályvezetői megbízást kapott, amelyből 2014. február 28-án vonult rendelkezési állományba. Nevezett, 2015. augusztus óta az Egri Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán teljesít szolgálatot, mint kiemelt fővizsgáló. Tóth Éva c. r. alezredes az egyre szerteágazóbb munkaterhek ellenére is kiemelkedő teljesítményt nyújtot. Pályafutása során a jogszabályi változásokat folyamatosan figyelemmel kíséri, szakmai felkészültsége és átfogó jogszabály ismerete kiemelkedő. Elöljáróival, munkatársaival korrekt, jó kapcsolatot alakított ki, az ügyfelekkel udvarias, de emellett határozott. Munkavégzésére a pontosság, megbízhatóság jellemző, munkabírása kiemelkedő.
 
“Eger Kiváló Tűzoltója” Török János címzetes tűzoltó főtörzsőrmester lett.
 
Török János címzetes tűzoltó főtörzsőrmester 2001-ben szerelt fel az akkori jogelőd Egri Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság állományába. Beosztott tűzoltó, majd gépjárművezető beosztásokat látott el. Jelenleg az Egri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság különlegesszer-kezelője. Az évek alatt szolgálati csoportjának biztos pontjává vált, beosztásában elméleti és gyakorlati tudása kiemelkedő, több káresetnél is bizonyította szakmai felkészültségét és rátermettségét. Szolgálatban végzett precíz munkájával, a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységek során nagyban hozzájárult az Egri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság pozitív megítéléséhez. Előszeretettel adja át tudását, szakmai tapasztalatait fiatalabb kollégáinak. Kiemelkedő munkája, példamutató munkahelyi és emberi magatartása, a hivatásos szolgálat iránti elkötelezettségét tükrözi, amelynek eredményeképpen 2019-ben a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság „Év tiszthelyettese” elismerő címet kapta.
 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a városért végzett magas színvonalú tevékenységéért „Dobó Kardja” kitüntetést adományozott Gledura Benjámin nemzetközi sakknagymester részére.
 
Gledura Benjamin Heves megye egyetlen nemzetközi nagymestere, a felnőtt sakkválogatott tagja. Egerben született, itt nőtt fel. Általános iskolai tanulmányait a Kemény Ferenc Általános Iskolában végezte, majd a Szilágyi Erzsébet Gimnázium érettségizett. Érettségi után ösztöndíjasként az Egyesült Államokban magánegyetemen tanult. Jelenleg harmadéves a Saint Louis-i egyetemen forgatókönyv és kreatív írás szakon, illetve az egyetem sakkcsapatát erősíti. Négyévesen ült le először sakkasztalhoz, ötévesen már versenyzett. 2009-ben U10-es korosztályos ifjúsági Európa Bajnok lett. 2011-ben Braziliában ezüst érmet szerzett az U12-es ifjúsági Világbajnokságon. 2010-ben New Yorkban az amerikai Bloomberg News a világ 50 legtehetségesebb gyereke közé választotta. Nemzetközi mesteri címét 14 évesen, 2014-ben kapta meg. 2015-ben meghívást kapott a felnőtt férfi válogatott keretbe, majd 2016-ban a sakkolimpia magyar válogatott tagja volt. 2016-ban a norma négyszeri teljesítése után a FIDE kongresszus döntése alapján megkapta a nemzetközi nagymesteri címet. 37 országban képviselte Egert és Magyarországot.

 

 

(Címlapkép: Eger Város Hivatalos Oldala / Facebook)

Csatlakozzon Eger legnagyobb online közösségéhez, legyen tagja tematikus Facebook-csoportjainknak is! Találkozzunk az Egri ügyek csoportban is, már csak egy kattintás!
Van egy jó sztorija, témajavaslata, de félti a névtelenségét?
Küldje el biztonságos csatornánkon, így garantáltan inkognitóban marad!
Köszönjük, ha hozzászól a cikkhez, de kérjük, ezt kulturált formában tegye!

További hírek

Friss cikkeink a rovatból

Címoldalról ajánljuk

Még egy kis olvasnivaló