2021. október 26., Dömötör

Eger ügye

#egerplusz #eger #középiskola #ösztöndíj

Szeptember végéig lehet pályázni Eger ösztöndíjára

Barna Benedek 2021.09.18. 15:07

Szociálisan rászoruló középiskolásoknak írták ki.

 

Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, szociálisan rászoruló egri középiskolások számára írták ki az "Eger Város Ösztöndíjasa" pályázatot. Ennek célja az esélyegyenlőség növelése, tehetséges egri fiatalok tanulmányainak segítése ösztöndíj támogatással, illetve Egerben való letelepedésük elősegítése.

 

Az ösztöndíjra való pályázásnak az alábbi feltételei vannak:

 

– Olyan 10-13. osztályban tanulmányokat folytató tanulók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül egri székhelyű középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatán folytatnak tanulmányokat. (Nem egri székhelyű középfokú tanulmányok abban az esetben támogathatók, ha olyan magyarországi képzésben vesz részt a tanuló, amilyen Egerben nem található.)


– Olyan 23 évet be nem töltött egri lakóhellyel rendelkező tanulók pályázhatnak, akiknek a családi jogállása kiskorú, vagy eltartott nagykorú gyermek. (Nagykorú, önfenntartó – saját háztartással és önálló keresettel rendelkező – tanuló abban az esetben pályázhat, ha árva.).


– Az ösztöndíjra való jogosultság szempontjából a pályázat kiírása előtt egri lakóhelyet létesítő tanuló minősül egri lakosnak. A pályázattal támogatni kívánt tanulmányok folytatása alatt létesített egri lakóhely esetén abban az esetben kaphat ösztöndíjat a tanuló, ha szüleivel, törvényes képviselőjével együtt költözött a városba és Egerben a szülőkkel, törvényes képviselővel életvitelszerűen közös háztartásban együtt él.


– A pályázó tanulmányi eredményének a pályázat kiírását megelőző tanév végén el gimnáziumban, szakgimnáziumban tanulók esetében el kell érnie a 4,7-es, szakközépiskolások esetében a 4,0-s tanulmányi átlagot.


– Az ösztöndíj utolsó alkalommal arra a tanévre állapítható meg, amelyben a pályázó az érettségit megszerzi.

 

– A család egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a minimálbér 70 százalékát, azaz 2021-ben a 117.180 forintot. (A nem a szülővel élő nagykorú tanuló szociális rászorultságát a külön élő szülők tartási képessége, jövedelme, vagyona figyelembe vételével kell vizsgálni.)

 

– A tanuló legfeljebb egymást követő két alkalommal elnyert sikeres pályázat esetén, egy év megszakítással a következő évben ismét pályázhat. Az ösztöndíj középfokon egy tanévre jár, de legfeljebb a tanulmányok befejezéséig jár.

 

– A pályázatot űrlapon kell beadni.

pexels-andrea-piacquadio-3768126--
Fotó: pexels.com (Képünk illusztráció)

Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló akkor

 

– Ha a támogatni kívánt tanévet ismétli,


– az előírt képzési időt túllépi, tanulmányi kötelezettségét nem teljesíti,


– nem egri székhelyű középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatán folytatja tanulmányait, kivéve, ha olyan képzésben vesz részt, amely Eger városban nem található,


– a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában vesz részt,


– szakképzési ösztöndíjban részesül,


– a pályázat kiírása előtt a 23. életévét betöltötte,


– érettségi utáni szakképzésben vesz részt.

 

A pályázat alapján elnyerhető egy 10 ezer forintos havi tanulmányi támogatás, amit 10 hónapon át fizetnek (azaz ilyen formában összesen 100.000 forintot kap egy ösztöndíjas).

 

Ezen kívül a végzősök közül egyösszegű támogatásként további 100 ezer forintot kaphat az, aki igazolja

 

– érettségizettként azt, hogy az érettségi vizsga évében felvették egy felsőfokú oktatási intézménybe, és meg is kezdte a tanulmányait,
– szakmunkásként azt, hogy a képesítés megszerzését követően 90 napon belül képzettségének megfelelő munkahelyet létesített Egerben és ez a jogviszonya legalább 3 hónapja megszakítás nélkül fennáll.

 

Űrlap igényelhető a polgármesteri hivatal Kabinet Irodáján (Eger, Dobó tér 2.) Rózsa Beatrix ifjúsági referensnél (vagy letölthető IDE KATTINTVA), és szeptember 30-án 16.00 óráig kell leadni.

 

További részletek az önkormányzat honlapján!

Szeretné sok-sok gyönyörű fotót látni Egerről? Találkozzunk az Eger a legszebb város oldalunkon is, már csak egy kattintás!
Van egy jó sztorija, témajavaslata, de félti a névtelenségét?
Küldje el biztonságos csatornánkon, így garantáltan inkognitóban marad!
Köszönjük, ha hozzászól a cikkhez, de kérjük, ezt kulturált formában tegye!

Friss cikkeink a rovatból

Címoldalról ajánljuk

Még egy kis olvasnivaló