Mindenki ügye

Az Alkotmánybíróság védte meg a közmunkásokat

2017. november 13. 18:02:21
Bizonytalan követelményeket kért számon a közmunkásokon az állam.

 

Az Alkotmánybíróság felülvizsgált több olyan rendelkezést, amik negatívan diszkriminálják a közmunka programban résztvevőket. Székely László ombudsman szerint pedig hátrányos megkülönbeztetés az, hogy a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse.

 

Az alapjogi biztos álláspontja szerint ez a jogállamiság elvét és az abból levezethető jogbiztonság követelményét sérti. Nézete szerint nincs eléggé objektívan, és egyértelműen megfogalmazva, hogy mit tekint a rendelkezés rendezett lakókörnyezetnek., továbbá ezen felhatalmazás egyes elemei (mint pl. a „higiénikus állapot”) egy bizonytalan követelményrendszert állítottak fel.

 

Székely László szerint egyrészt ezek összesége kellőképpen szubjektivizálják az önkormányzati rendeletalkotást, amelyek sértik a jogbiztonság követelményét, illetve alapos indok nélkül, szükségtelenül korlátozza a szociális biztonsághoz való jogot, a leginkább kiszolgáltatott réteg számára, ami nem felel meg az Alaptörvény II. cikkében foglalt emberi méltósághoz való jog és a XV. cikk (2) bekezdésében rögzített egyenlő bánásmód tartalmával.

 

Az Alkotmánybíróság megsemmísitette a közfoglalkoztatással kapcsolatos 2011. évi törvény több rendelkezésé, azzal indokolva döntését, hogy vagyoni helyzet szerinti rejtett diszkriminációnak mínősülnek a fent említett rendelkezések, amik az egyik legalapvetőbb emberi jog, az emberi méltósághoz való jogának súlyos sérelmét eredményezi.

 

NA

 

kép: abcug.hu

Na most jól megmondtahtod
Kiemelt híreink a címoldalról