A környék ügye

Így verték szét a recski ügyeletet

| 2017. augusztus 06. 13:02:36
Politikai nyomásgyakorlás állhat a háttérben és tizenkétezer ember orvosi ellátásának színvonalát kockáztatják.

Indulatokkal és problémákkal terhes a a recski orvosi ügyelet ügye, mivel hét település  12000 lakosa egészségügyi ellátásának kockáztatásáról van szó a helyiek szerint.

 

Az  eddigi orvosi ügyeleti rendszert Dr. Csiki Katalin üzemeltette (Pharmavit Kft-én keresztül) a jelenlegi háziorvosokkal 2015 óta, ám már legutóbb az erre kiírt közbeszerzést nem ő, hanem az Pannon Paramedic Kft. nyerte meg. Helyszínen járva sok volt a titkolózás. Sem a képviselők, sem a településvezetők nem nagyon beszéltek, a lakosok pedig csak halkan ejtettek el pár szót.

 

2017. június 14-én - mint helyben kiderült - szakmai megbeszélést tartottak a település polgármesterei, az ügyeletben dolgozó orvosok és kisegítő személyzet, illetve az új nyertes képviselője szereplésével, mert az utóbbi időkben felkavarodott indulatokat valamiféleképpen csillapítani szerették volna a települések vezetői.

 

A feszültséget a nyertes Pannon Paramedic kft. bemutatkozásával próbálták oldani. Az összejövetelen hangsúlyozták, hogy nagyon remélik, hogy a még  jogorvoslati időszakban tartó, még meg nem kötött közszolgáltatási szerződést senki nem fogja megtámadni. A cég 700 ezer ember orvosi ügyeletét látja el, többnyire megyénkben és szomszéd megyékben nyolc központtal. A recski ügyelet pedig 12000 embert lát el, feltűnő tehát az aránytalanság. A cég képviselője párszor a szakemberek tyúkszemére is lépett, hiszen úgy fogalmazott, hogy cégük úgy szokott dolgozni, hogy OMSZ diszpécser dönt a telefonáló páciens dolgában, ellentétben a régi rendszerrel, amikoris a helyi háziorvos polgárközelibben el tudta ezt látni. Nagyon nagy orvoshiányt emlegetve igyekeznek összegyűjteni az orvosokat, ettől függetlenül a jelenlegi orvosgárdát várja a 70-80 fős állományukba.

 

Láthatóan nem sikerült megnyugtatni a kedélyeket. A kialakult feszültség azért keletkezett mert hiába működött kitűnően, emberségesen a mintegy 12-13000 embert ellátó ügyelet, azt politikai nyomásgyakorlásnak engedve szétverték a településvezetők a közbeszerzési eljárás megkérőjelezhetetlenségével és a helyben új cég kezére átjátszásával. A hét település közül Sirokban, Parádon, Mátraderecskén és Bodonyban fideszes a település vezetője, Mátraballán jobbikos Recsken meg alább kiderül. A lakosság és a szakembergárda egyöntetűen azon a véleményen van, hogy ép eszű, felelős polgármesterek ilyen döntés nem hoztak volna.

 

A recski polgármester ezen az ülésen nagyon kritikus volt az új rendszer műkédését illetően. Nagyon aggódott a munkahelyek megszűnése, a személytelen - netán színvonaltalan - orvosi ellátás miatt. De nyilván amiatt is, mert "rajtunk fog csattanni" a saját korábbi döntésük. Ezt persze nem mondta, csak utalt a helyzetre. A helyiek most már arról beszélnek és ezt portálunknak is megerősítették, hogy egyre több ügyben kész együttműködni a Fidesszel az amúgy betyársereg tag recski polgármester. És most az ügyelet gondolkodás nélküli szétverésében, átjátszásában is felelős.

 

A recski Jobbik, ami már nem is az

 

A napokban hallhattuk, hogy megalakult a Jobbiktól is jobbra álló, új szélsőséges kezdeményezés, ami a néppártosodni akaró Jobbik politikáját teljesen elutasítja. Alapítói – bár még egyelőre formálódik az új szervezet – között Identiteszes, Betsyársereges, Érpataki Modelles és simán csak a Jobbikból kiábrándultak is megtalálhatók. Ennek a szervezetnek a lényege, hogy nem hisznek a „kultúrák, rasszok, etnikumok, nemek és egyének közötti abszolút egyenlőségben”. Nos, ennek a szervezetnek tagja a Betyársereg, aminek tagja a recski polgármester Nagy Sándor is.

 

A korábbi orvosi csapat illetve a szakembergárda jelezte, hogy az új cégnél nem fognak dolgozni. Ezt többen megerősítették azóta portálunknak. Ez tehát a legnagyobb probléma, hogy hiába tudták a települések vezetői, hogy az orvsok jelezték a kifogásaikat és azt is, hogy nem fognak az új céggel együtt dolgozni, mégis átverték a közbeszerzést. Most pedig kapkodnak a fejükhöz, mert a környező hét település (Sirok, Parád, Parádsasvár, Recsk, Bodony, Mátraderecske és Mátraballa) lakóinak el kellene magyarázni a döntést. Portálunk munkatársa jelen volt a bemutató egyeztetésen amire a korábbi doktort, Csiki Katalint meg sem hívták és ahol érdekeseket hallott.

 

Parád polgármestere például sérelmezte, hogy a jelenlegei rendszer, amit a cég képviselője felvázolt nem az, mint amit a közbeszerzésben írtak ki. Parádsasvár pedig a legkisebb település a hét település közül, őket érintené legkevésbé a döntés következménye de ők vannak a legmesszebb. Egy óra alatt érnek el Egerből a 15-20 perc helyett. Ahogy a sasvári polgármester mondta: fontos lenne, hogy helyszínen legyen orvos.

 

Legrégebb óta, 1982-től van a régióban és a környéken Sirok orvosa. Dr. Kristofori György külön kiemelte, hogy szerinte nincs garancia arra, hogy a mentő hamarabb kiérne mint a háziorvos. Továbbá rámutatott arra, hogy az egri ügyeletnél – amit a most nyertes Paramedic egyik korábbi kapcsolata vezet - voltak súlyos szakmai hibák. Az Orvosi Kamara Etikai Bizottságának volt a tagja, ezért is tudja pontosan.

 

De a közbeszerzési eljárásban is voltak furcsaságok. A recski ügyelet ellen már 2015-ben szervezkedtek, de akkor Sófalvi doktor után Csiki Katalin érkezett. Az ezt követő két év változatlan szakmai színvonalat és elismerést hozott a környéken. A mátradedrecskei polgármester, Forgó Gábor az ügyeleti rendszer politikai irányítású átjátszásában főszerepet vállalva feljelentette a hét település társulását hogy új közbeszerzést lehessen kiírni az ügyelet vezetéséért. Ezen indult ismét Csiki Katalin és a később nyertes Paramedic Kft. Azonban a nyertes pályázatot érvénytelenítették és újat írtak ki. Csiki Katalin megerősítette portálunknak, hogy a recski polgármester felhívta őt telefonon és megegyeztek a hosszabbításról vagyis arról, hogy Csiki pályázik olyan összeggel, ami elfogadható a hét településnek. Váratlanul érte azonban, hogy a nyertesnek kihozott Paramedic jelképes összeggel, de ő alá ígérve nyert. Etikai szempontból 100 pontot kapott a közbeszerzésnél az új cég, az ő cége – ami a recski ügyeletet vezette - csak 50-et, holott az etikai bizottságnál őt semmiféle ügyben nem keresték, nem volt ügye a bizottságnál ellenben a nyertes céggel. A jelenlévő orvosok szerint az elmúl húsz évben semi baj nem volt az ügyelettel. Ezt Kristofori doktor is megerősítette, mint volt Etikai Bizottsági megyei tagja.

 

Úgy látszik késő a bánat

 

Az ülésen később már úgy tűnt, hogy leesett a tantusz a vezetőknek. A parádi polgármester ki is fakadt, hogy szerinte megdöbbentő , hogy a 20 év szakmaiságát alulpontozták. Egy másik polgármester saját szavai szerint is rendkívül ideges. “Már nem tudjuk megváltoztatni. Törvénytelenséget követtünk el. Nem értünk egyet, de a törvények ezt írják elő. Ügyelet tökéletessen működött, miért adott 50 pontot nem tudja, azt sem hogy az orvos honnan tudja, mert nem tudhatnák. Kiszámolta, a 6 bírálati szempontból ez csak egy, ha arra 100 at adnak, akkor se ők nyerték volna. Kéri a mostani stábot és a leendő céget, hogy maradjon a jelenlegi gárda, ha meg tudnak egyezni.”

 

A probléma viszont az, hogy az orvosi gárda nem fog szerződni a nyertes céggel. A Paramedic képviselője állítása szerint még nincsenek szerződések de minden vállalást teljesíteni fognak. Sokszor hangoztatta, hogy várja az orvosokat. De ha a helyiek nem jönnek, megoldják mással. Lehet, hogy Nyíregyházáról.

 

Beszédes volt a hallgatás és a hiányzás is. Az új közbeszerzési eljárást kierőszakoló mátraderecskei polgármester, Forgó Gábor meg sem jelent az ülésen, a recski polgármester pedig már valószínűleg a menekülési útvonalakat vázolta fel magában. Portálunk rákérdezett, hogy ha valaki megtámadja a közbeszerzést akkor ellátatlanul maradnak-e az emberek? Amíg nem kötnek szerződést nem látnak el semmit – érkezett a válasz a cég részéről. Információink szerint elvileg készen áll az augusztus 1-jei kezdésre a Paramedic de nem helyi orvosokkal.

 

Recsken amúgy is érdekes a közbeszerzések világa. A recski tó közbeszereztetésével kapcsolatban is több furcsaságot fedeztünk fel, de mindennél furcsább, hogy mindkét esetben – tehát a tó ügyében és most az ügyelet ügyében az ismételt eljárásban is – ugyanaz az ügyvéd intézte az eljárást. Azon kérdésünkre, hogy jelen közbeszerzés ügyében és a Recski-tó körül kialakult botrányban is ugyan az az ügyvéd járt el, azt a választ kaptuk, hogy ez csak a véletlen egybeesés.

 

Na most jól megmondtahtod
Kiemelt híreink a címoldalról