2024. április 17., Rudolf

Mindenki ügye

#érettségi #vizsga #projektfeladat

Átalakul az érettségi: ilyen változások jönnek

Barna Benedek 2021.07.29. 12:14

Több tárgy esetében projektmunkán dolgozhatnak majd a diákok.

Miután tavaly új Nemzeti alaptantervet és kerettanterveket vezettek be, a számonkérést is ehhez igazítják. Nemrég meg is jelentek az új érettségi vizsgakövetelmények, melyeket a 2023-2024-es tanév május-júniusi vizsgaidőszakában alkalmaznak majd először, de a kormányközeli Magyar Nemzet úgy értesült, hogy az előrehozott vizsgák esetében már korábban is szerepet kaphatnak ezek a megújult követelmények.

 

Mint írják, alapvetően megmarad az érettségi vizsga kétszintű rendszere, és nem változik a kötelező vizsgatárgyak köre sem.

Újdonság lesz viszont, hogy a diákok a természettudományos vizsgatárgyakból – biológiából, kémiából, fizikából, földrajzból – választhatnak projektfeladatot is, amit a diplomadolgozathoz hasonlóan meg kell védeniük.

"Ez esetben a vizsgázók egy saját kutatás vagy vizsgálat alapján összeállított projektmunkát készítenek, amelyet a szóbeli érettségin mutatnak be. A projektmunka tartalmazza a vizsgált probléma megfogalmazását, az alkalmazott módszert, a tapasztalatokat, a tapasztalatok értékelését és a felhasznált szakirodalom listáját" – tájékoztatta a lapot az Emberi erőforrások minisztériuma.

 

Hozzátették

a természettudományi tantárgyakon kívül az állampolgári ismeretek, a gazdasági ismeretek, a közigazgatási ismeretek, a mozgóképkultúra és médiaismeret, illetve a vizuális kultúra vizsgatárgyak része is lesz a projektalapú érettségi.

A projektfeladatok az egyes tárgyak esetében így nézhetnek ki:

 

– Az állampolgári ismeretek érettségi írásbeli részén egy adott téma önálló, évközi feldolgozását mutathatják be a tanulók.

 

– Biológiából és kémiából a gyakorlati feladatot válthatja ki az a vizsgázó, aki egy adott problémával kapcsolatban végzett vizsgálatait összegzi, majd a szakirodalmi adatok alapján értékeli és bemutatja. A téma lehet környezeti, természetvédelmi probléma, terepi munka, de bármilyen egyéb (például biokémiai) vizsgálat, kutatás is.

 

– Kémiából saját kísérletet mutathatnak be a fiatalok, szaktanár vezetésével és ellenőrzésével, aki abban az esetben vissza is utasíthatja a témaválasztást, ha az megítélése szerint balesetveszélyes, egészségkárosító, környezetszennyező, törvénysértő, áltudományos vagy az iskolai munkát akadályozza. A vizsgázók külső konzulenst is választhatnak, aki egy másik intézmény szaktanára vagy (a projekt témájához illeszkedő) szakirányú végzettséggel rendelkező személy lehet.

 

– Földrajzból törekedni kell arra, hogy olyan témát válasszon a vizsgázó, amely lehetővé teszi a természet- és társadalomföldrajzi jelenségek, folyamatok komplex, összefüggésekre alapozott bemutatását. A választott téma feldolgozása során minden esetben – amennyiben az a téma szempontjából releváns – ki kell térni a fenntarthatósággal, környezettudatossággal való kapcsolódási pontokra. A tanulók beszélhetnek például a saját lakóhelyük társadalmi-gazdasági és környezeti problémáiról, és hogy ezeket szerintük hogyan lehetne mérsékelni.

 

– Vizuális kultúra tárgyból valamilyen kreatív alkotást kell létrehozni

 

– A nemzetiségi népismeret (például horvát, német, roma/cigány, szerb) tárgyból is készíthető projekt, ez esetben egy az adott nemzetiséget érintő problémát kell feltárni.

érettségi-mti-mohai-balázs
Fotó: Mohai Balázs / MTI

 

További változások az érettségin:

 

– Az informatika vizsgatárgyat felváltja a digitális kultúra, amelynek fókusza jóval szélesebb a korábbinál (a gyerekek nyolcéves kortól már kódolni tanulnak).

 

– Magyarból újdonság lesz, hogy a szövegértési feladatsorban nyelvtani ismeretek is helyet kapnak.

 

– Matekból a hétköznapi életből vett, gyakorlati problémák megoldása kerül előtérbe, megjelennek a pénzügyi feladatok. Az órai tananyagban is eleve kevesebb a tétel, a definíció, a fogalom, ellenben több szó esik arról, hogy miként lehet a való életben használni a megtanultakat.

 

– Módodul a történelem vizsga is: a nehezen érthető korabeli források mellett már publicisztikai szövegeket is elemezhetnek, duplájára emelkedik az eszmetörténet aránya, és növekszik a modern kori témák, például az I. világháború súlya is.


Az Emmi továbbá jelezte: a megújított részletes követelményekhez az Oktatási Hivatal honlapján mintafeladatsorok is elérhetők lesznek a közeljövőben.

Van egy jó sztorija, témajavaslata, de félti a névtelenségét?
Küldje el biztonságos csatornánkon, így garantáltan inkognitóban marad!
Köszönjük, ha hozzászól a cikkhez, de kérjük, ezt kulturált formában tegye!

További hírek

Friss cikkeink a rovatból

Címoldalról ajánljuk

Még egy kis olvasnivaló