2024. július 14., Örs Stella

Eger ügye

#városháza #parkolás #parkolóház

A legrosszabb pénzügyi döntés született a parkolóház ügyében

Csarnó Ákos 2023.01.11. 16:39

Olyan béklyó tekeredik a városra, ami alapján nem lehet szabadulni a fizetési kötelezettségtől, minden megoldás rossz, csak van nagyon rossz is.

Összeszedtünk minden fontos információt, hogy segítsünk a sok félrement információ, találgatás és félreértés tengerében, amiben az egész Katona téri parkolóház lebeg jelenleg. Itt elérhetők a témában írt cikkeink. Röviden összefoglalva akkor:

 

A parkolást a városnak kell biztosítani.

 

A parkolóház tulajdonosa az Agria Parkoló Kft, egy cég, a parkolás üzemeltetését az EVAT végzi.

 

2014 után, 2020-ban szerződés alapján lehetősége lett volna az önkormányzatnak vagy megvenni 426 millió ft-ért a parkolóházat vagy kijelölni valakit, aki megveheti (pl. EVAT Zrt.), de ezt a polgármester elmulasztotta megtenni, így tovább kell bérelni 15 évre, amiből jogi úton nincs szabadulás.

 

Ha 2020-ban megveszi a város 426 millió forintért a parkolóházat akár hitelből is, akkor öt-hat év alatt visszafizette volna a hitelt, lenne egy saját parkolóháza és nem 15 év múlva, milliárdok kifizetése után se lenne övé az ingatlan.

 

Bővebben pedig alább

 

1.      Még 2010-ben született közgyűlési döntés arról, hogy a belvárosi felújítási program keretében épüljön egy parkolóház a Katona téren – ha nem épül meg, akkor veszélybe kerül a teljes belvárosi rekonstrukciós folyamat. Az akkori testületben (26 fő, közel kiegyenlített erőviszonyok, Habis László polgármesterségével) zárt ülésen született meg a döntés. Ugyanekkor Pajtók Gábor – jelenlegi országgyűlési képviselő volt az EVAT Igazgatóságának elnöke

 

2.      Az önkormányzat alapfeladatai közé tartozik (2011. évi CLXXXIX. törvény [ Mötv. ], 13. § (1) 2. pont) a parkolás biztosítása és a parkolóhelyek kialakítása, de erre köthet szolgáltatási szerződést céggel – akár a sajátjával akár magántulajdonúval, azonban a szolgáltatási szerződés ellenértékét meg kell térítenie a cégnek. Így aztán harmadik félként az önkormányzatnak készfizető kezessége van az EVAT irányába

 

3.      Az önkormányzat az EVAT-tal, mint saját cégével mindig köt ilyen szolgáltatási szerződést, lefektetve a feladatokat és az ellenszolgáltatást

 

4.      A parkolóházat – a belvárosi rekonstrukciós program kiírása szerint – csak magántulajdonú cég építhette fel és lehetett a tulajdonosa

 

5.      Erre lett kitalálva az a konstrukció, hogy az építtető Agria Parkoló Kft. megszerzi a tulajdont, a 760 milliós bekerülési építkezési költségbe Eger MJV belead 333,5 millió forintot

 

6.      A parkolóház üzemeltetésére és így a parkolási szolgáltatás-nyújtásra az EVAT az Agria Parkoló Kft-vel szerződést köt, így az EVAT lesz a parkolás szolgáltatója, ő határozhatja meg a parkolási jegyek, bérletek árát a parkolóházban – 6 évre  

 

7.      Ellentételezésül a használatért az Agria Parkoló Kft. havonta fix összegű bérleti díjat kapott, nettó 4,6 millió forintot. Függetlenül a parkolóház kihasználtságától, tehát ez bombaüzlet. Ez évente nettó 55 millió, bruttó 70 millió forintjába került az EVAT-nak és így áttételesen az önkormányzatnak (lásd 2. pont)

 

Részlet a 2010. február 11-én Eger MJV (aláíró Habis László polgármester) valamint az Agria Parkoló Kft. (aláíró Szepessy Áron) között megkötött adásvételi (megvalósítási és üzemeltetési) szerződésből (4.2 pont)

 

8.      Az EVAT, az önkormányzat és a Kft. szerződésének fontos kitétele, hogy a 6. év letelte után megveheti a város az ingatlant 426 millió forintért (plusz infláció), vagy kijelöl egy vásárlót, aki megveheti az épületet. Amennyiben viszont ez nem történik meg úgy tovább kell bérelnie az önkormányzatnak az épületet 15 évig! A 15 év leteltével az ingatlan a Kft-é lesz, viszont a bérlési kötelezettség megszűnik. Sajnos annyira meg van szövegezve a szerződési béklyó, hogy jogi eszközökkel szabadulni nem lehet belőle, ezt még a polgármester is elismerte!

 

 

Részlet a 2010. február 11-én Eger MJV (aláíró Habis László polgármester) valamint az Agria Parkoló Kft. (aláíró Szepessy Áron) között megkötött adásvételi (megvalósítási és üzemeltetési) szerződésből (4.2 pont)

 

9.      A parkolóház 2014-ben elkezdte a működését, de az átadás nem ment simán, hosszú hónapokig nem sikerült a használatbavételi engedélyt megszerezni a tulajdonos Kft-nek annak idején

 

10.   Az épület konstrukciója finoman szólva is szerencsétlen, rutintalan vezetőknek komoly kihívást jelent a belső közlekedés és nagyobb járművek be sem hajthatnak (youtube videók itt és itt érhetők el)

 

11.   Az átadás előtt többen is jelezték a hibás konstrukciókat – mind a pénzügyi, mind a műszaki jellegűeket – általában mondhatjuk, hogy az ellenzéki képviselők illetve a járművezetők is

 

12.   Hat év alatt kiderült, hogy a parkolóház kihasználtsága nem kimondottan jó, igen alacsony számokat tud felmutatni, még az előzetes számítások is csak 20-30%-os kihasználtságot terveztek! Az igazság azonban árnyaltabb, ugyanis ez a kihasználtság átlagolt, voltak napszakok, időszakok, amikor a parkolóház sokkal jobban teljesített: ezek a csúcsidőszakok a belvárosi ügyintézéshez, bevásárláshoz, de csak egy általános péntek délutánra elég rágondolnunk. Ezekben az időszakokban akár 80%-os is volt a kihasználtság és segítette a belvárosi parkolási gondok enyhítését. A parkolóház (hivatalos kimutatás alapján)

éves kiadási költsége (bérleti díj, rezsi, bérek, stb.)

2017   73 millió ft

2018   70,5 millió ft

2019   73 millió ft

2020   73,2 millió ft

2021   75,1 millió ft

éves bevétele (az önkormányzat finanszírozását nem tartalmazva)

2017   31,7 millió ft

2018   31,4 millió ft

2019   32,6 millió ft

2020   26,3 millió ft

2021   25,5 millió ft

 

13.   Eger gépjárműállománya durván emelkedett az utóbbi években, ennek egyenes következménye volt az egyre több járműhasználó és parkolni kívánó a belvárosban

 

14.   2020-ban lejárt a 6 éves üzemeltetési időtartam. A Kft. kb 420 millió forintot kapott ez idő alatt az EVAT-tól, áttételesen az önkormányzattól (lásd 7. pont). Így gyakorlatilag nullszaldós lett a Kft. azonban járt neki az a lehetőség, hogy a város megveszi az ingatlant vagy kijelöl valakit, aki megveheti – 426 millió forintért. Vagyis ennyi az Agria Parkoló Kft. kristálytiszta haszna jelen pillanatban, ugyanis a lebegő állapot miatt a cég már bőven felszámíthatja az inflációt is a következő ajánlatnál. Az épület becslések szerint kb. 1-1,2 milliárd forintot ér jelenleg

 

15.   2020 óta gyakorlatilag lebeg a parkolóház üzemeltetése, az EVAT szerződés nélkül biztosítja a működést. Ennek egyik oka, hogy az önkormányzat nem élt a vevői jogával, illetve elmulasztotta kijelölni a vásárlót így tovább kell biztosítani a parkolást és a készfizető kezességvállalása mindenképp fennáll az EVAT és a parkolóház tulajdonosa felé (lásd 8. pont). Azonban az EVAT és az önkormányzati szolgáltatási szerződésből fakadó elmaradt költségeket, kb. 200 millió forintot az önkormányzat nem fizeti ki az EVAT-nak (lásd 2. pont)

 

16.   Mivel a lebegő állapot fennáll, így 15 évig kellene bérelnie az EVAT-nak, áttételesen az önkormányzatnak az épületet. Ez ebben az esetben a 15 év alatt 1,1 milliárd forintot kell kifizetnie az önkormányzatnak (havi 6 millió bérleti díj esetén, erre jön az infláció követése). Ráadásul ezután a parkolóház nem az önkormányzaté lesz hanem a Kft-é. Kidolgozásra került egy terv, ami a bérleti díjat lecsökkentette 3,9 millió forint/hónapra, igaz cserébe 25 évig kell bérelni – de nem az önkormányzatnak, hanem az EVAT-nak! E tekintetben 1,2 milliárd forintot kellene fizetni a bérleményért cserébe, és igaz, hogy 25 évig lehetne használni az épületet, bár ezután is az Agria Parkoló Kft-é lesz a tulajdonjog.

Amennyiben a város 2020-ban megvásárolta volna a parkolóházat (még ha hitel segítségével is) akkor nagyjából öt-hat év alatt kiegyenlítődött volna a számla és a városnak lett volna egy saját, milliárdos értékű ingatlana (lásd 14. pont)

Másik nagy probléma, hogy az Agria Parkoló Kft. jelenleg – mivel nem köti szerződés – 7 millió forintot kér havonta, de mivel oda már nem állhatnak be járművek az EVAT és így a város még a kis bevételtől is elmarad (lásd 12. pont), vagyis még rosszabbul jár a város az elmaradó szerződéskötés miatt!

17. Mivel a polgármester majd 2 év halogatás után sem ment bele semmilyen megállapodásba, nem írt alá semmilyen szolgáltatási szerződést, nem élt semmilyen joggal, (de maga is elismerte korábban, hogy a város nem tud szabadulni a parkolóháztól jogszerűen), a parkolóház nem került féláron a város tulajdonába, nem került olyan tulajdonába, akit a város jelölt volna ki, a két szék közül a pad alá esik a város, mivel a lehető legrosszabb forgatókönyv történik épp (lásd előző pont)

 

18.   Az egri Közgyűlésen többször volt téma a parkolóház kérdésének megoldása, határozat is született arról, hogy dönteni kell a parkolóház sorsáról, azonban érdemi döntés január 11-ig, vagyis a bezárásig nem történt

1.1 Eger MJV Önkormányzat Közgyűlése elrendeli, hogy az EVAT Zrt által, a Katona Téri Parkolóház ingatlan bérleti szerződé megszűnését követően, az Agria Parkoló Kft részére ellentételezés nélkül kifizetett bérleti díjak megtérítését, valamint ezen kifizetések biztosítása érdekében az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását. Felkéri továbbá az EVAT Zrt Igazgatóságát, hogy a Katona Téri Parkolóház zavartalan működése értekében, Agria Parkoló Kft-vel 3.900 EFt/hó induló bérleti díj mellett 25 év időtartamra, kössön bérleti szerződést, az ingatlan üzemeltetéséről gondoskodjon, melyre vonatkozóan az Önkormányzattal kötendő megállapodás tervezetét a soron következőközgyűlésre a szükséges döntések érdekében a képviselő testület tagjainak megküldje
Felelős: ​Mirkóczki Ádám polgármester
EVAT Zrt igazgatósága

19. A bezárás következményeként biztosan 150-nel kevesebb parkolóhely lesz egy ideig a belvárosban, növekedni fog a parkolóhelyekre jutó gépjárművek számaránya és sokaknak a munkavégzése is veszélybe került. Természetesen a parkolóházat üzemeltetheti a cég maga is, kiderül hamarosan, hogy ők mit terveznek

 

indexkép: Getty Images

Csatlakozzon Eger legnagyobb online közösségéhez, legyen tagja tematikus Facebook-csoportjainknak is! Találkozzunk az Egri ügyek csoportban is, már csak egy kattintás!
Van egy jó sztorija, témajavaslata, de félti a névtelenségét?
Küldje el biztonságos csatornánkon, így garantáltan inkognitóban marad!
Köszönjük, ha hozzászól a cikkhez, de kérjük, ezt kulturált formában tegye!

További hírek

Friss cikkeink a rovatból

Címoldalról ajánljuk

Még egy kis olvasnivaló