2024. július 20., Illés

Eger ügye

#egerplusz #eger #díjátadó #díszpolgári cím

Ünnepi elismerések Egerben: íme az augusztus 20-án díjazottak (FOTÓK)

Barna Benedek 2021.08.20. 14:25

Többek között díszpolgári címeket és Pro Agria szakmai díjakat osztottak ki.

 

Az idei augusztus 20-a alkalmából is több elismerést osztottak ki Egerben. A díjazottak:

 

1. A közgyűlés a város hírnevének öregbítéséért, valamint kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Díszpolgári Címet adományozott Magyar-Kalotay Rózsa röplabdázónak.  

01 - Magyar-Kalotay Rózsa

Magyar- Kalotay Rózsa egri születésű, Egerben él azóta is. Idén 30 éve, hogy Magyarországon először vidéki csapatként aranyérmet szerzett a röplabda csapattal.  Egri nevelésű játékosként az 1988/89-es szezonban mindössze 17 évesen - az egri csapat első érmeként – 3. helyezettek lettek az országos bajnokságban. Összesen hatszor volt Magyar Bajnok, ötször Magyar Kupa bajnok, háromszor Interliga Bajnok, 12-ször Heves Megye Bajnoka, négyszer BEK helyezett, és 38-szor ifjúsági válogatott. A csapattal Eger hírnevét számos országban öregbítették. Gratulálunk díszpolgári címéhez.


2. Eger város hírnevének öregbítéséért, valamint kiemelkedő munkásságának elismeréseként Posztumusz Díszpolgári Címet adományozott a közgyűlés Gortva József a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezet volt igazgatójának. A díszpolgári címet felesége és fia vette át.

 

Gortva József Gyöngyöshalászon született 1957. május 26-án. A Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezetét 1993-tól irányította tiszteletre méltóan. A hivatásának élt, munkája során mindig törekedett az újszerű formák, módszerek alkalmazására. Vezetésével számtalan országos és nemzetközi eseményt szerveztek Egerben, melyre méltán lehetett büszke.

 

A véradás a szívügye volt, melyet ő maga is rendszeresen megtett a betegségéig. Nem csak a megyében, de a régióban is felügyelte, koordinálta a véradásokat. A fiatalok körében sokat tett az elsősegélynyújtás népszerűsítéséért. Segítőkészsége, humánus cselekedetei legendásak. 2021. február 22-én, életének 64. évében hunyt el.


3. Az egészségügy területén végzett kimagasló tevékenységéért „Pro Agria” szakmai díjat adományoztak Dr. Pujáné Dr. Török Judit gyermekorvosnak.

02 - Dr- Pujáné Dr- Török Judit

Dr. Török Judit a 8. számú házi gyermekorvosi körzet feladatait látja el 2019. szeptemberétől. Általános orvosi diplomáját 1996-ban szerezte Budapesten a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 2002-ben csecsemő és gyermekgyógyászatból, 2016-ban klinikai farmatológiából tett szakvizsgát. Csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosként 2002-től a Markhot Ferenc Kórházban dolgozott, majd 2004-2014-ig Erdőtelken házi gyermekorvosi praxisban látott el szolgálatot. Dolgozott alkalmazott gyermekorvosként az Eger Platán Egészség Centrumban, és 2015-től iskolaorvosi feladatokat is ellátott. Munkáját a lelkiismeretesség, naprakészség, precízség jellemzi. Mind a szülők, mind a gyermekek szeretnek hozzá járni, a nap bármely szakában elérhető, segítőkész, szakmai iránymutatása, segítsége példamutató.


4. A szociális gondoskodás területén végzett munkájáért „Pro Agria” szakmai díjat kapott Varga István, a Hajléktalanok Gondozó Háza vezetője.

03 -  Varga István

Varga István, szakvizsgázott szociálpolitikus, népművelő és történész szakos tanár 1990. augusztusa óta tevékenykedik az egri szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer területén. A Szociális Szolgáltató Központ után a Heves Megyei Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézetben, majd 1997-től ismét az Egri Szociális Szolgáltató Intézet jogelődje, a Családsegítő Intézet munkatársa.  A gyermekjóléti szolgálat vezetőjeként fontos szerepe volt a feladatok módszertanának kidolgozásában. 2004. decembere óta vezeti az intézmény legnehezebb egységét a Hajléktalanok Gondozó Házát. Munkáját nagy szakértelemmel, alázattal és példamutatással végzi a legrászorultabb társadalmi osztály segítőjeként. Személyes érdeme is, hogy az intézmény felnémeti integrációja sikeres volt. 1988-2002 között szakértő tagjakén részt vett az önkormányzat Szociális Bizottságának munkájában.


Több mint 30 éves pályafutása során jelentősen hozzájárult a város szociális és gyermekjóléti hálózatának fejlődéséhez. 


5. Eger városáért nyújtott kiemelkedő civil tevékenységéért Posztumusz „Pro Agria” szakmai díjat kapott Vallusné Farkas Andrea. A kitüntetést férje vette át.

 

Vallusné Farkas Andrea 1975-ben született Ózdon. Családja, férje és két gyermeke 2003-ban költözött Eger-Felnémet városrészbe. Az Eszterházy Károly Főiskolán 2010-ben szerzett diplomát, mint művelődésszervező. A szerzett tudás megerősítette azt a veleszületett képességét, amellyel a civil-világ rendezvényeit szervezte és feladatokat vállalt.  


Közéleti szerepvállalása a városban és szűkebb lakóhelyén, Felnémeten, 2010-ben kezdődött a Magyarok Szövetsége társadalmi szervezet aktivistájaként. A Magyar Vásár Kulturális Egyesületnek 2014-ben alapító tagja és egyik vezetője lett. Rendíthetetlen hittel szervezte, az évente tíz alkalommal megrendezésre kerülő Magyarok Vására kulturális programot.

 

Szűkebb lakóhelyének szolgálata 2011-ben kezdődött, amikor is a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium civil önkénteseként vállalt önzetlen munkát. Az Egri Civil Fórum munkájába 2013-tól kapcsolódott be. Három évig volt a Felnémeti szekció vezetője. Rendkívüli aktivitása és munkabíró képessége hamarosan ismertté tette a hálózatot alkotó közösségekben is. Az Egri Civil Kerekasztal tagjaként rendszeres jelenlétével és konstruktív részvételével erősítette a testület hálózatépítő tevékenységét. Nem volt olyan civil összefogást igénylő esemény, amelyből – ha ideje engedte – kimaradt volna.  

 

Közösségért, közösségben gondolkodott még akkor is, amikor a váratlanul megjelenő betegsége „megállókat” állított fel a mindennapjaiban. Személye példaképként áll előttünk az önzetlenség, önkéntesség és az egrivé válás embereként.


6. Eddig végzett orvosi munkássága elismeréseként „Hibay Károly Emlékgyűrű” kitüntetést kapott Dr. Vigváry Gergely szakorvos.

04 -  Dr- Vigváry Gergely

Dr. Vigváry Gergely 2012-ben végzett a Semmelweis Egyetemen.  Egyetemi évek alatt az Országos Mentőszolgálatnál dolgozott mentőápolóként, majd később mentőtisztként. Az orvosi diploma megszerzését követően Németországban, Vesztfáliában kezdett el dolgozni.  2018-ban szerezte meg az aneszteziológia és intenzív terápia szakvizsgáját. Ezt követően úgy gondolta, hogy a külföldön megszerzett szakmai tapasztalatát a magyar betegek gyógyításában szeretné kamatoztatni, ezért családjával együtt Egerbe költözött. 2018 szeptemberétől dolgozik a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Központi Aneszteziológia és Intenzív Betegellátó Osztályán. Az eltelt 3 év alatt magas színvonalú és lelkiismeretes szakmai munkájával sikerült mind a közvetlen munkatársai részéről, mind pedig a társszakmák orvosai és ápolói részéről megbecsülést kivívnia. Folyamatosan képzi magát és tudását önzetlenül megosztja munkatársaival. Különös érzékenységet mutat az elesett betegekkel szemben, akiknek lelki támaszt is igyekszik nyújtani. A COVID-19 pandémia idején nem elégedett meg a fertőzött betegek kórházi kezelésével, hanem több fronton - az országos mentőszolgálat, a sürgősségi betegellátás és az intenzív terápia területén is - felvette a harcot a járvány leküzdésében és a betegek gyógyításában. Feleségével és két gyermekével Egerben telepedett le és családja jövőjét is ebben a városban képzeli el.


7. "Eger Kiváló Orvosa" kitüntetést adományoztak Dr. Balogh József főorvosnak.

05 -  Dr- Balogh József

Dr. Balogh Józsefet egész élete, munkássága Heves megyéhez, Egerhez köti. 1949- ben Egerbocson született, 1967-ben érettségizett az egri Gárdonyi Géza Gimnáziumban, orvosi tanulmányait a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen folytatta.  1973 óta folyamatosan dolgozik az egri Kórházban, mai nevén a Markhot Ferenc Kórház Invazív Mátrix Traumatológiai osztályán. Sebészetből 1978-ban, traumatológiából 1979-ben szakvizsgázott.


1980 óta az országban elsőként beindított kéz gondozói szakrendelésen végzi a kéz betegek vizsgálatát véleményezését, rehabilitációját, így 1994-ben elsők között kapott szakorvosi képesítést az újonnan létrehozott Kézsebészet szakterületen. 1981-ben adjunktusi, 1986-ban főorvosi előléptetésben részesült. 1991 -ben osztályvezető főorvosi megbízást kapott, éveken át vezette az osztályt.  1999-től az osztály kézsebészeti részlegének vezetője. Több hazai és külföldi továbbképzésen vett részt, számos alkalommal gyarapította tudását kézsebészeti, mikrosebészeti kurzusokon magyar és német nyelven. 1986-ban Németországban, 1988-ban és 1991-ben Ausztriában 3 hónapos ösztöndíjban részesült. Tanulmányairól számos ismerettel gazdagabban tért haza, melyek érintették a betegellátás valamennyi területét.  Tagja a Magyar Traumatológus Társaságnak, a Magyar és Nemzetközi Kézsebészeti Társaságnak.  Munkáját hivatásként éli meg, szakmai alázattal nagy elméleti és gyakorlati felkészültséggel precízen végzi.


Példamutató türelemmel, odaadással szolgálja a betegek gyógyítását, oktatja az orvostanhallgatókat, rezidenseket, szakorvosi jelölteket.  Tudását, szakma szeretetét családján belül is sikerrel adta tovább. Halkszavú, üdítő humorú tagja az osztályközösségnek.  Nyugdíjasként napjainkban is nap, mint nap szolgálja a Traumatológiai Osztály tevékenységét.


8. Az "Eger Kiváló Rendőre" kitüntetést Tóth Tamás rendőr törzszászlós kapta.

06 - Tóth Tamás

Tóth Tamás 1996. szeptemberében került az Egri Rendőrkapitányság állományába, ahol 7 évig közlekedési járőrként, valamint helyszínelőként teljesített szolgálatot. Szolgálati viszonya mellett 2003-ban diplomát szerzett az Eszterházy Károly Főiskola pedagógiai és fejlesztőpedagógiai szakán. 2009. áprilisától szabálysértési előadói feladatokat lát el, melyben az eltelt időben kiemelkedő helytállást tanúsított. A kisebb fokú szabálysértések mellett  a közlekedési balesetek döntő többségét ő vizsgálja. Szakmai felkészültsége, és átfogó jogszabály ismerete okán, az újonnan érkező kollégák betanítását végzi, melyet mindennapi feladati mellett teszi. Az utóbbi évek megnövekedett ügyszáma mellett is kiemelkedő teljesítményt nyújt, szakmai fejlődése folyamatos és kimagasló. 


9. "Eger Kiváló Tűzoltója” kitüntetést adományoztak Fazekas Gábor tűzoltó főtörzsőrmesternek.

07 - Fazekas Gábor

Fazekas Gábor tűzoltó főtörzsőrmester úr 2008. július 01-én szerelt fel az Egri Önkormányzati Tűzoltósághoz. A sikeres tűzoltó alaptanfolyam elvégzése után őrmesteri rendfokozatban, beosztott tűzoltóként látta el feladatait. 2012. január 01-én gépjárművezetői beosztásba került kinevezésre. Szakmai ismereteit folyamatosan bővítette, szinte az összes gépjárműfecskendőre és különleges szerre megszerezte a típusvizsgát. Elöljárói hivatásos katona múltjára és kifogástalan alakiságára való tekintettel szívesen bízták rá az állomány alaki kiképzését is. Szolgálatparancsnoka javaslatára 2013-ban kezdte el a tűzoltó szerparancsnoki iskolát és 2014-ben a sikeres záróvizsga után vált jogosulttá a tűzoltás vezetésére. 2016-ban különleges szerkezelői, majd 2020-ban szerparancsnoki beosztásba nevezte ki a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója. Elhivatottságát, szakmai szeretetét tükrözi, hogy felszerelését követően folyamatosan részt vesz kollégái oktatásainak lebonyolításában, mindennapi képzésében. Szívesen és kellő szaktudással, lelkesedéssel helyettesíti rajparancsnok kollégáit, vezetői mindig számíthatnak lelkiismeretes munkájára. Káreseteknél és a laktanyában is, figyelemmel kíséri a fiatal kollégák tevékenységét, tapasztalatait átadva segíti a szakmai fogások készségszintű elsajátítását. Tűzoltói szolgálatát az elhivatottság, munkáját a megbízhatóság és a precizitás jellemzi. Töretlen lelkesedése és rendíthetetlen szorgalma példa értékű csoporttársai körében. 


10. A városért végzett magas színvonalú tevékenységéért „Dobó Kardja” kitüntetést kapott Batki György rendőr alezredes, a HRFK Felsőtárkányi Lőtér vezetője.
08 -  Batki György 
Batki György a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság lőkiképzője 1995-ben kezdte szolgálatát járőrként. Rövid időn belül bekerült a mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alosztály jogelődjeként működő „kobrákhoz”. 5 évig szolgált a különleges alakulatnál, mely közben elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát. Mindig szerette a fegyvereket. A beavatkozó egységnél eltöltött idő alatt sokat foglalkozott azzal, hogy „szituációkat” gyakorolva tökéletesítse pontos találatait. 2002-2008-ig az Országos Rendőr-Főkapitányságon dolgozott lövészetvezetői feladatkörben, majd visszatérve Egerbe rövid időn belül megkapta a lövészetek vezetését. Új metodikát kidolgozva tartotta a kiképzéseket nagy fegyelmet, kitartást elvárva. A hivatása mellett a hobbija is ez. 2000-ben rendezték az első országos, Belügyminisztériumi Szituációs Bajnokságot. Itt köszönt vissza a rengeteg gyakorlás a verseny megnyerésével. Fődíjként Orlandóban képviselhette az országot, Egert a rendészeti olimpián, akkor még 26 éves kezdő rendőrként. Jelenleg évente 12-13 nemzetközi megmérettetésen indul, melyek között vannak civil versenyek is. Járt már Európa Bajnokságon Szerbiában, első helyezett lett a Nemzetközi Rendőr Sportszövetség által Magyarországon szervezett versenyen 2015-ben, majd ugyanezen versenyen ezüstérmes Abu-Dzabiban 2017-ben.


A „Dobó Kardja” kitüntetést kiemelkedő eredményeiért, magas színvonalú tevékenységéért, elkötelezettségéért, Eger hírnevének öregbítéséért érdemli ki.

 

Mirkóczki Ádám a díjazottak mellett köszönte Szabó Sipos Mátét, az Egri Szimfonikus Zenekar karmesterét.
09 -  Szabó Sipos Máté 
1995 – ben látogatta meg Szabó Sipos Máté karmesteri diplomakoncertjét az éppen karmestert kereső Egri Szimfonikus Zenekar vezetősége, melynek eredménye egy meghívás volt a nyári Strauss-est vezénylésére. Az első közös munka olyan jól sikerült, hogy a következő év elejétől hivatalosan is a zenekar vezetője lett a fiatal művész. Az egymásra találás kölcsönös, hiszen az eltelt 25 év alatt a szimfonikus együttes számtalan emlékezetes előadást, hagyományteremtő, népszerű programot, ifjúsági és felnőtt koncertet adott Egernek. Szabó Sipos Máté a zenekar művészeti vezetőjeként fontosnak tartja a közönségépítést, az értő közönség kinevelését is, és azt, hogy lehetőleg mindenkihez eljusson a klasszikus zene, épp ezért a zenekar számos ingyenes koncertet ad a város különböző helyszínein, illetve Eger környékén. Kiemelkedő rendezvényük a Szabó Sipos Máté által megálmodott, és Európában is egyedülálló Egri Kamaraopera Fesztivál, melyet idén októberben már 8. alkalommal hívnak életre. 

 

(Képek forrása: egerinfo.hu)

Szeretné sok-sok gyönyörű fotót látni Egerről? Találkozzunk az Eger a legszebb város oldalunkon is, már csak egy kattintás!
Van egy jó sztorija, témajavaslata, de félti a névtelenségét?
Küldje el biztonságos csatornánkon, így garantáltan inkognitóban marad!
Köszönjük, ha hozzászól a cikkhez, de kérjük, ezt kulturált formában tegye!

További hírek

Friss cikkeink a rovatból

Címoldalról ajánljuk

Még egy kis olvasnivaló