2024. július 23., Lenke

Eger ügye

#múltidéző #földrengés #retro

Szombaton reggel pusztító földrengés reszkettette meg Eger városát - MÚLTIDÉZŐ és FOTÓK

Csarnó Ákos 2023.02.19. 15:49

Házfalak és kémények dőltek le. — Emberéletben nem esett kár. Még súlyos sebesülés sem történt.

 

1925. január 25.

 

Földrengés, a borzalmak borzalma rengettette meg ma reggel Eger város alatt a fundamentumot. Már pénteken este egy-negyed nyolc óra tájban érezhető volt egy hatalmas földlökés, mely csak egy pillanatig tartott, mintha valami irtózatos súly esett volna hirtelen a föld kérgére, mintha valami földöntúli erő nagyot dobbantott volna.

 

Ma szombaton reggel 8 óra 3 perckor erős és több másodpercig tartó földrengés riasztotta fel az embereket megszokott munkájukból. Inogni kezdtek a falak, kinyíltak az ajtók, lehulltak a képek, a csillárok; tűzfalak és kémények dőltek le rettenetes robajjal. Az emberek megrémülve futottak ki a házakból. Mire rá eszméltek, hogy földrengés van, a veszedelem már el is múlt.

 

 

 

Utána körülbelül negyedórával újabb földrengés kezdődött, de ez már gyengébb volt és rövidebb ideig tarlóit Sokan mondják, hogy még később is éreztek gyengébb földlökéseket, ezek a hírek azonban inkább képzelődésnek tudhatók be a reggeli izgalmak után. Kárt, még pedig az épületekben és a törékenyebb szoba berendezési tárgyakban több milliárdra becsülhető kárt, csak a 8 órakor kezdődött erős rengés okozott.

 

Igyekeztünk pontosan meg tudni a földrengés által okozott károkat. Egész napi utánajárásunk eredményét következőkben ismertetjük:

 

A földrengés hatása.

 

A földrengés az egész városban érthető rémületet okozott. Az emberek halálsápadtan szaladtak ki az utcára, ahol már láthatók voltak a ledőlt kémények, tűzfalak romjai. Tégla, kő, vakolatdarabok borították a járdákat. A piac, a főutca, mind tele volt emberekkel. A megrongált házakban bezárták az üzleteket. 9 óra tájban csaknem az egész lakosság az utcán volt már. Izgatott beszédben adták tovább egymásnak az emberek, mi történt egyik, s mi a másik városrészben.

 

A legnagyobb pusztítást a Csiky Sándor utcán, a Széchenyi utca felső részéin, a Szent János utcában és maklári negyedekben láttunk.

 

A ciszterciták templomában a főoltárnál 8 óra előtt 5 perccel fejezte be miséjét Szalay Gábor tanár. Pár perccel utóbb a főoltár fölötti hatalmas terrakotta feszület súlyos darabokban hullott alá, főoltár némely egyéb díszítéseit magával ragadva. Csupa faltörmelék az oltár és környéke. A szentélyt a hajóval összekapcsoló ív alatt, úgyszintén a kórus táján súlyos vakolatdarabok, az egyik ablakfülkén át szinte a földig leérő hatalmas repedés. A rendház falain is itt-ott repedések tátongonak, a második emelet egyik folyosó részletének közepe észrevehetően süllyedt. A hatalmas épületben teljes nyugalom uralkodik, az első emelet folyosóján Bárdos tanár energikus alakját pillantjuk meg, fel-alá járva intézkedik. Érdemes cisztercitáink ezúttal is, mint az életben oly sokszor, közepébe jutottak a viharnak.

 

 

Az iskolákban

 

A földrengés az iskolákban találta a diákságot. Legtöbb helyen éppen az előadás előtti imát végezték a tanulók, mikor a rémes morajlás hallatszott és inogni kezdtek a falak. Az iskolák mind hazaküldtek a növendékeket. Így elmaradt a félévi bizonyítványok kiosztása is, amit mára terveztek.

 

Leomlott kémények, tűzfalak és házak

 

Az Irgalmasok női kórházában igen nagy károkat okozott a földrengés. A falak megrepedeztek, a vakolat hullott, a kémény ledőlt. Az elmebetegek, mintha feleszméltek volna e szörnyű pillanatban, térdre hulltak és imádkoztak. Egyik teremből ki is kelleti őket vitetni, mert leomlással fenyegettek a falak.

 

 

Az irgalmasrend férfikórházában szintén nagyobb kár támadt az épületben. A rend páterének, Szabó Laurusnak fejére hullott a mennyezet vakolata és megsebesítette.

 

A Hangya főüzleténél majdnem nagyobb szerencsétlenség történt.

A szemben lévő Mészáros-féle ház tetejéről a kéményt borító mintegy másfél méteres kőlap hatalmas ívben lehullott és a szó szoros értelmében szétvágta az ajtót és megrepesztette a falakat. Itt a közlekedés is olyan veszélyessé vált, hogy az utcát rendőrkordon zárta le.

A ravatalon fekvő Balkay Béla házának tetejét is teljesen összetörte a szomszéd tűzfala, mely nagy robajjal omlott le.

A rossztemplom kaszárnya oromzata szintén nagy dübörgéssel hullott alá.

A Lemezgyár két tűzfala igen heves zajjal dőlt le. Egyik bedőlt fal 3 kacsát ütött agyon.

A vasút állomásnak összes kéményei leomlottak és betörték a tetőzetet.

Az érseki líceumnak különösen a keleti és déli oldalát viselte meg a földrengés. Az ősrégi, ölnyi vastag falakon is elég sűrűn láthatók a repedések.

A Deák Ferenc-utca 90. sz. háznak 2 tűzfala ledőlt és egy konyhát, valamint egy kamrát földig

leromboltak a lehullott falak. A Deák Ferenc és a Koszorú-utca sarkán egy tűzfal ledőlt és a szomszéd ház tetejét betörte.

A Piactéren egy háznak kéménye kidőlt és kiütötte a Hangya irodájának ablakát.

A Szent János utca 9. számú háznak tűzfala ledőlt, s a szomszédos Balkay ház tetejét megrongálta.

A Széchenyi út 15. számú háznak két kéménye ledőlt és összetörte a ház cserepeit.

A halaspiaci iskola kéménye leomlott.

A Hold-utca 9. számú ház oldalfala a szomszédos ház udvarára zuhant.

A Bárány-úti elemi iskola kéménye ledőlt.

A Cifrakapu 13. szám alatti házkéménye ledőlt.

A Cifrakapu 66. számú ház oldala és padlása megrongálódott.

A Malom utca 4. és 14 szám alatti házkéménye és tűzfala ledőlt.

A Nyíl utca 10. számú ház kéménye ledőlt.

A Gerinc-utca 35. számú ház teljesen leomlott.

A Virág utca 4. szám alatti ház egyik szobája bedőlt és teljesen lakhatatlanná vált.

A Virág-utca 5. számú ház oldala és padlása megrongálódott-

A Wesselényi-utcai iskola tűzfala ledőlt.

A Csiky Sándor utca 45. számú háznaktűzfala ledőlt és a mellette lévő tetőt teljesen összetörte.

A Csíky Sándor, Rózsa és Bartakovics utcákonalig van ház, melynek valami nagyobb baja ne lett volna.

A posta-épület tetőzetén a kémény rongálódott meg. A földrengés a telefon és távíró vonalakat is megrongálta, de a derék telefonisták megfeszített munkája hamarosan helyreállította az összeköttetést.

A Wind-telepről és a tisztviselőteleprőlszintén nagyobb károkat jelentenek. Különösen megrongálódott a tisztviselőtelepen Knizner tanár és Milassin őrnagy háza, míg Prettenhoffer tanácselnökés Szikszay járásbíró házának tetőszerkezetét viselte meg az erős rázkódás. Ezen a tájon mégis a legsúlyosabb károkat Vajda pénzügyőri főfelügyelőszenvedte, akinek a hazában gyönyörű kínai vázák és a család antik ezüst gyertyatartói zúzódtak darabokra. Alig pár számmal odább Czúnya tanár kúriája már semmit sem szenvedett

 

A szeminárium épületében magában több százmilliós kárt okozott a földrengés. A templomokat és általában a nagyobb épületeket csaknem kivétel nélkül súlyosan megrongálta ez a legújabb elemi csapás.

 

Az emberek sokáig nézegették a minoriták régi, megrepedezett templomát és szinte csodálkoznak, hogy nem történt nagyobb baj.

 

 

A földrengés sebesültjei.

 

Szinte csodával határos az is, hogy a rettenetes földindulás emberéletben nem ejtett kárt. A mentőkre egy esetben volt szükség A Vásártér 14. sz. házból éppen a földrengés kezdetének pillanatában lépett ki Özv. Benyóczky Istvánné. A lakás tűzfalából lehulló téglák arcán és fején sebesítették meg az úri asszonyt. Az Irgalmasrend férfikórházában a földrengésnek 4 sebesültjét kellett orvosi segélyben részesíteni akik részben lakásukban, részint az utcán sebesültek meg a leomlott falaktól

 

Kocsis Józsefnének szintén a fejét törte be egy ráesett tégladarab. A Gerinc utca 35. sz. ház összeomlásakor egy öregasszony a romok alá került, de súlyosabb sérüléseket nem szenvedett. Temesváry István dr. orvos-századosnégy esetben adott orvosi segélyt a sebesülteknek. A Dohánygyárból kitódult, megriadt munkásnők pánikszerű tolongása szintén több sebesülési okozott.

 

A vidéken.

 

A földrengést nemcsak Egerben, hanem Gyöngyösönis érezték. Itt azonban nem okozott ilyen nagy károkat. Az Egerhez közel eső falvakban azonban olyan rombolásokat okozott ez az elemi csapás, mint Egerben. Kistályánházak dőltek romba. Verpeléten a templom hajója fölött a mennyezeten repedés támadt. Abonyból, Kálból, Vámosgyörkről, Mezőkövesdről hasonló hírek érkeznek a földregésről.

 

A mezőkövesdi főszolgabírói hivataltólvett értesülés szerint a mai földrengés következtében öt több kémény bedőlt. Emberéletben kár nem esett. Ostoros községben a templom mennyezete leszakadt és a községben úgyszólván nem maradt ház, amely meg ne rongálódott volna. A lakosság körében, mely további földrengéstől fél nagy az izgalom.

 

Gyöngyösről jelentik: A földlökések elég erősen voltak érezhetők. Anyagiakban és emberéletben kár nem esett. Érezhető volt a földrengés Debrecenbenés annak környékén, továbbá Sátoraljaújhelyen és Szikszón is.

 

forrás: Farkas Péter

Csatlakozzon Eger legnagyobb online közösségéhez, legyen tagja tematikus Facebook-csoportjainknak is! Találkozzunk az Egri ügyek csoportban is, már csak egy kattintás!
Van egy jó sztorija, témajavaslata, de félti a névtelenségét?
Küldje el biztonságos csatornánkon, így garantáltan inkognitóban marad!
Köszönjük, ha hozzászól a cikkhez, de kérjük, ezt kulturált formában tegye!

További hírek

Friss cikkeink a rovatból

Címoldalról ajánljuk

Még egy kis olvasnivaló