2021. november 28., Stefánia

Eger ügye

Itt a részletes szabályozás: így kell élnünk szerdától

ugytudjuk.hu/EÜ 2019.11.30. 00:00

Kedd éjjel, fél 11 körül nagy nehezen csak megjelent az éjfélkor életbe lépő korlátozásokról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Összegyűjtöttünk minden fontosabb részletet, íme.

 

A főbb szabályok

 

– Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges.

 

– Minden gyülekezés tilos.

 

– Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A  házhoz szállítás adminisztratív terheit a Kormány csökkenti, és bevonhatóvá teszi a taxisokat a feladat ellátásába. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.

 

– Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva, és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. Az e rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

 

– A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.

 

– Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a  kulturális eseményeket, valamint a  karácsonyi vásárokat. A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg. A Kormány felkéri a vallási közösségeket, hogy a szertartásaik során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban határozzák meg.

 

– A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani.

 

– Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.

 

– A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat.

 

– A bölcsődék, az  óvodák és az  általános iskolák a 8. osztályig a  megszokott rend szerint nyitva tartanak, a  speciális intézményi védelmi intézkedéseket az  igazgató határozza meg. Az  iskolák a  középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.

 

– Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át. A felsőoktatási intézmények kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg. A tartózkodás különösen a határon túli és külföldi diákok, illetve a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára engedélyezhető.

 

– Magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig megtarthatóak.

 

– Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.

 

– Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt. Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat – külön kormányrendeletben foglaltak szerint – hetente tesztelni kell.

 

– A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10.000 főnél nagyobb település egyes közterületein a  maszkviselés kötelező. A  területek kijelölése a  polgármester feladata. Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

 

Maszkviselési szabályok

 

A szabályozás értelmében:

 

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles

 

– a tömegközlekedési eszközön,

 

– a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a  települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a  sporttevékenység során, valamint a  parkokban, illetve zöldterületeken,

 

– az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,

 

– az  irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az  üzemi helyiségek területének kivételével

 

– a bevásárlóközpont területén,

 

– a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott

 

– közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,

 

– nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,

 

– ügyfélfogadási időben

 

– a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,

 

– az  egyetemes postai szolgáltató által vagy a  postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá

 

– minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,

 

– minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,

 

– a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) történő munkavégzés során, vendégként orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

 

– Az  egészségügyi intézmény területén mindenki köteles az  bekezdésben meghatározott módon maszkot viselni.

 

– Az egészségügyi intézményben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles maszkot viselni.

 

– A szociális intézményben az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal, az ellátottaknak a  közösségi programok alkalmával és a  közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint az (1) bekezdésben meghatározott módon maszkot kell viselniük.

 

A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok

 

– Este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a  lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.

 

– Az egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal,

 

– munkavégzés céljából,

 

– a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a  munkavégzés helyéről a  lakóhelyre,

 

– tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából és

 

– a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott

 

– edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából,

 

– edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából,

 

– edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a  lakóhelyre, a  tartózkodási helyre, illetve a  szálláshelyre történő közlekedés céljából Este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve

a közterületen történő tartózkodás.

 

– a kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a  lakóhely, a  tartózkodási hely vagy a  szálláshely elhagyása, illetve a  közterületen tartózkodás azzal, hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el.

 

– A települési önkormányzat saját hatáskörben dönthet a kutyafuttató bezárásáról.

 

Általánosságban tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés.

 

– A  közterületen, a  nyilvános helyen, illetve a  szabadtéri sportpályákon az  egyéni szabadidős sporttevékenység, különösen futás, gyaloglás, kerékpározás gyakorlása megengedett.

 

– Tilos a  közterületen, a  nyilvános helyen, valamint a  sportpályákon a csapatsportok – különösen a labdarúgás, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda – gyakorlása.

 

Zár a kocsma...

 

A korábbi bejelentések alapján eddig nem volt teljesen egyértelmű, hogy mi lesz például a kocsmákkal. A rendelet most ezt is tisztázta, eszerint

 

A vendéglátó üzletben

 

– az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni.

 

– A vendéglátó üzletben való tartózkodás – az  elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében – az  ehhez szükséges időtartamig megengedett.

 

Ez alól kivétel:

 

– a munkahelyi étterem, illetve büfé,

 

– a szálláshelyen található étterem, illetve bár, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki,

 

– a köznevelési intézmény, valamint a  szakképző intézmény menzája, valamint büféje, ha ott kizárólag a  nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve a nevelési, oktatási intézmény tanulóját szolgálják ki,

 

– az egészségügyi intézményben található étterem, illetve büfé

 

Zár a panzió...

 

Ahogyan a vendéglátóhelyek esetében, úgy a szállások esetében is általános szabály a bezárás. Eszerint

 

– A szálláshelyen az ott foglalkoztatottak számára megengedett a tartózkodás, rajtuk kívül csak

 

– üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek tartózkodhatnak.

 

– A  szálláshelyen a  Magyar Honvédség, illetve a  rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok
ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodása megengedett.

 

Oktatás

 

– A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig nyitva tartanak.

 

– Az  iskolák a  középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek.

 

– A  középfokú intézmények kollégiumai az  iskolaigazgató döntése szerint működnek.

 

– A nevelési, oktatási intézménybe a tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,

 

– A belépés során azt a gyermeket, akinek a  testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az  országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a  többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a  szülőt vagy a  törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.

 

Szankciók

 

Természetesen írásban rögzítették a büntetési tételeket is.  Eszerint kötelezettségszegés esetén a hatóságok 100 000 forinttól egymillió forintig terjedő bírságot szabhatnak ki, illetve a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen be is zárhatja.

 

A pénzbírság és bezáratás akár egyszerre is alkalmazható, sőt, egy napon belül akár többször is.

 

Fontos, hogy  jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha a jogsértő személyt felszólította távozásra, és azt követően, hogy a  jogsértő személy a  távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a  rendőrséget értesítette.

 

Az egri polgármester gyorsreakciója

 

Mirkóczki Ádám szerda reggel telefonon nyilatkozott portálunknak. Eger polgármestere elmondta: "Felemás érzéseim vannak a kormány intézkedéseivel kapcsolatban. Hogy egy példát említsek: a középiskolákat bezárják, de az általános iskolák és óvodák nyitva maradhatnak, így viszont semmi értelme az egésznek. Annak mi értelme van, hogy van egy család, a középiskolás gyermek otthon van, a másik általános iskolás és elmegy iskolába? Akkor most kit védtünk meg?". A városvezető az Egri Ügyeknek azt is elmondta, hogy Egerben kötelező lesz-e a maszkhasználat vagy sem a közterületeken, az erről szóló cikkünk IDE KATTINTVA olvasható.

 

Akit részletesebben is érdekel a Magyar Közlönyben megjelent szabályozás, itt kedvére böngészhet benne.

 

(Főoldali fotó forrása: police.hu)

 

Átírja a választási törvényt a kormány úgy, hogy azzal alátegyen az ellenzéki összefogásnak

Éjfél előtt egy perccel töltötték fel az erről szóló javaslatot. 

 

Van egy jó sztorija, témajavaslata, de félti a névtelenségét?
Küldje el biztonságos csatornánkon, így garantáltan inkognitóban marad!
Köszönjük, ha hozzászól a cikkhez, de kérjük, ezt kulturált formában tegye!

Friss cikkeink a rovatból

Címoldalról ajánljuk

Még egy kis olvasnivaló